Boete van bijna halve ton voor mesttransporteur

02-04 | |
Het laden van mest voor transport. - Foto: Peter Roek
Het laden van mest voor transport. - Foto: Peter Roek

Bijna een halve ton boete voor 58 verdwenen ladingen mest. Daar moet een mesttransporteur het mee doen na een verloren zaak bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht tegen het ministerie van LNV.

De zaak gaat terug tot 2016. Toen zijn 106 transporten (58 ladingen) mest richting Duitsland gegaan en administratief ‘verdwenen’. De NVWA constateerde dat er nogal wat niet klopte in de administratie. De vervoersgegevens waren niet vastgelegd (AGR/GPS) en de VDM’s (vervoersbewijs dierlijke mest) niet naar waarheid opgemaakt. Bij 58 ladingen gaat het dan om 58 x € 300 aan boete voor de eerste en 106 x € 300 voor de andere overtreding. Na een correctie vanwege een kleine procedurele kwestie, komt de boete op € 46.700.

Boete lager na bezwaar

In eerste instantie was de boete nog vele malen hoger: Maar liefst € 817.500 wegens het niet voldoen aan de verantwoordingsplicht en naast bovengenoemde boetes ook nog een sanctie voor het niet naar waarheid elektroinisch indienen van de VDM‘s. Na een eerste bezwaar was daarvan alleen de boete van € 46.700 nog over.

Transporteur: boete onevenredig zwaar

Daar tegen ging de transporteur in bezwaar. Hij vindt onder meer dat hij onevenredig zwaar wordt beboet voor steeds dezelfde fout. Maar de rechter gaat daar niet in mee. Daarnaast bracht de verdediging in dat de satellietvolgapparatuur in het grensgebied mogelijk niet goed werkt. Maar ook dat overtuigt de rechter niet, die had op zijn minst een begin van bewijs verwacht om dat te onderbouwen en dat kwam er niet. Blijft staan dat de 58 vrachten op papier naar Duitsland zijn gereden, maar daar niet zijn aangekomen.

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.