Boswijk (CDA): steun knelgevallen uit fosfaatbank

Tweede Kamerlid Derk Bosma van het CDA. - Foto: ANP
Tweede Kamerlid Derk Bosma van het CDA. - Foto: ANP

Knelgevallen zouden fosfaatrechten uit de fosfaatbank kunnen benutten, zonder ze te bezitten.

CDA-Tweede Kamerlid Derk Boswijk wil proberen de groep knelgevallen in het fosfaatrechtenstelsel tegemoet te komen met rechten uit de fosfaatbank. Dat blijkt uit Kamervragen die Boswijk stelt. Het gaat om de ondernemers die onomkeerbare investeringsverplichtingen waren aangegaan, maar deze nog niet volledig hadden benut op 2 juli 2015. De bedrijven hadden op die datum minder dieren in de stal dan ze konden hebben, en kregen daardoor minder fosfaatrechten dan waarvoor ze investeringen hadden gedaan. Hierdoor raakten ze in financiële problemen.

Commissie Kalden

Boswijk vraagt demissionair landbouwminister Carola Schouten nu de groep die onomkeerbare investeringsverplichtingen waren aangegaan in beeld te brengen. De Commissie Kalden, die in 2017 de knelgevallen onderzocht, kon destijds deze groep bedrijven niet goed afbakenen. De commissie adviseerde daarom af te zien van een knelgevallencategorie voor deze situaties. Aangeraden werd in overleg te treden met het bedrijfsleven om een effectievere aanpak te ontwikkelen voor de ondersteuning van op zich gezonde melkveebedrijven in de bedrijfseconomische knel.

Fosfaatrechten uit fosfaatbank

Boswijk vraagt demissionair landbouwminister Carola Schouten nu de groep alsnog in beeld te brengen aan de hand van de voorwaarden die de Commissie Kalden destijds voorstelde. Ook wil hij weten of en hoeveel ruimte er is in de fosfaatproductie om bedrijven die onevenredig hard zijn getroffen door het fosfaatrechtenstelsel ontheffing te geven. Boswijk denkt daarbij aan het verstrekken van fosfaatrechten uit de fosfaatbank, zodat bedrijven ruimte kunnen benutten, maar de rechten niet in eigendom krijgen.

“Ik wil ondernemers echt niet blij maken met een dode mus, maar ik probeer toch een oplossing te vinden voor de meest schrijnende gevallen”, zegt Boswijk over zijn zoektocht naar een oplossing. Wanneer er via het verstrekken van fosfaatrechten geen mogelijkheden zijn, wil hij kijken of het via financiële compensatie mogelijk is de bedrijven te ondersteunen.

Zeer beperkte knelgevallenregeling

Bij de invoering van het fosfaatrechtenstelsel is nadrukkelijk gekozen voor een zeer beperkte knelgevallenregeling, omdat de ruimte voor de regeling gerealiseerd moest worden via een generieke korting op fosfaatruimte bij alle niet-grondgebonden bedrijven. Voor een ruimere knelgevallenregeling was geen draagvlak. De Tweede Kamer debatteert volgende week over het fosfaatrechtenstelsel.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.