Botermarkt komt steeds verder uit langdurige ‘lockdown’

18-02 | |
Foto: Twan Wiermans
Foto: Twan Wiermans

Lange tijd is de botermarkt heel erg voorspelbaar geweest en qua prijs ook laag, als het ware in lockdown.

Dat is de laatste weken aardig veranderd. Op de spotmarkt worden voor boter weer prijzen betaald die sinds juni 2019 niet meer zijn gezien. Het gemiddelde spotniveau beweegt zich rond de € 3,70 per kilo, maar er wordt soms ook wel € 3,75 betaald. Room zit daar qua prijs nog wel zo’n 50 cent per kilo boven, maar de afstand qua prijs tussen room en verse boter is ook aardig klein geworden.

Room en mageremelkpoeder

De opbrengsten uit boter/room, gecombineerd met die uit mageremelkpoeder (zo’n € 2.400 per ton) maken deze combinatie in de basis tot een aantrekkelijker wijze van verwaardig dan de combinatie kaas en wei. De prijs voor foliekaas lijkt langzaam iets af te brokkelen. Goudse foliekaas brengt nog steeds om en nabij de € 2,90 per kilo op, maar er worden hier en daar ook aardig lagere prijzen genoteerd. Echt grote voorraden kaas lijken er nog niet te zijn, maar het valt wel op dat de gemiddelde leeftijd van het product de laatste weken iets begint op de lopen.

Beschikbaarheid van hoeveelheden product

De beschikbaarheid van hoeveelheden product is overigens iets wat altijd heel moeilijk is in te schatten. Bijvoorbeeld ook op de botermarkt, die steeds meer lijkt op te schonen, verbaast het nog handelaren toch nog regelmatig hoeveel product soms nog te voorschijn kan komen bij oplopende prijzen.

Weinig ontevredenheid

Ontevredenheid over de markt valt vrij weinig te horen. Producenten en handelaren signaleren dat er over het algemeen goede zaken worden gedaan. Er gaan stevige volumes product ‘over de toonbank’, zowel voor de interne EU-markt als voor de export.

Zo lang de melkaanvoer niet sterk gaat oplopen, lijkt de zuivelmarkt in grote lijnen redelijk positief te blijven. Mocht de horeca op enig moment weer open gaan, dan belooft het nog iets beter te worden.

Prognose: lichte druk op kaasmarkt, positieve markt voor vloeibaar product, boter en melkpoeder

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

van der Horst

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.