Doorgaan naar artikel

Bouw Drentse windparken mag doorgaan

Foto: Canva

Foto: Canva

De initiatiefnemers van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer kunnen opgelucht adem halen.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft de eis in het kort geding van Stichting Platform Storm om de bouw van het windpark stop te zetten afgewezen. Het initiatief van vele tientallen ondernemers, voornamelijk plaatselijke boeren, om in de Drentse Veenkoloniën een windpark op te richten met 45 windturbines leek in 2018 in rustiger vaarwater te komen. In dat jaar waren tegenstanders uitgeprocedeerd toen de Raad van State het groene licht gaf voor de realisering van de bouw. Ondertussen is de bouw in volle gang.

Uitspraak van het Europese Hof van Justitie

Tegenstanders, verenigd in Stichting Platform Storm, zagen in een uitspraak van het Europese Hof van Justitie uit juni 2020 nieuwe mogelijkheden de bouw te stoppen. In die uitspraak vernietigde het Hof een verleende vergunning aan een Belgisch windpark. De reden was dat voor dat windpark geen milieu-effectrapportage (een MER) was opgemaakt. Een MER is er ook niet voor het park De Drentse Monden en Oostermoer, Stichting Platform eiste daarom onmiddelijke stillegging van de bouw en alsnog het starten van een MER.

Niet ontvankelijk verklaard

Aan een inhoudelijke toetsing van de eis van de tegenstanders van het windpark is de rechter in zijn uitspraak niet toegekomen. De Stichting Platform Storm is op formele gronden niet ontvankelijk verklaard. Omdat de stichting zegt namens de inwoners van Borger-Odoorn en direct aangrenzende gemeente te spreken is sprake van een ‘collectieve actie’, dat vereist dat in de dagvaarding expliciet staat om welke gebeurtenis(sen) de collectieve vordering betrekking heeft. De Stichting achtte deze genoegzaam bekend en heeft dit niet verder vermeld.

Ook de enkele opmerking dat de stichting de bewoners van Borger-Odoorn en aangrenzende gemeentes vertegenwoordigd, is onvoldoende. Ook de initiatiefnemers van het windpark hebben lokaal diepe wortels, aldus de rechter. Dus het kan hooguit om een gedeelte van de inwoners gaan. De onderbouwing van de dagvaarding is onvoldoende, de eis wordt afgewezen.

Beheer
WP Admin