Bouwsector: investeer in natuur voor oplossing stikstof

De bouwsector wil dat het kabinet de komende jaren fors investeert in natuurgebieden.

Belangenorganisatie Bouwend Nederland pleit ervoor om de komende 7 tot 10 jaar jaarlijks € 1 miljard te investeren in kwetsbare natuurgebieden. De belangenbehartiger voor bouwbedrijven baseert zich op gesprekken met natuurorganisaties, waaronder Natuurmonumenten.

Doorgang bouwprojecten

De maatregelen moeten voorkomen dat bouwprojecten opnieuw stil komen te liggen als gevolg van stikstofproblematiek. De bouw- en grondverzetbranche zal de werkzaamheden in de natuur in veel gevallen ook uitvoeren.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.