Boze verpachters hebben een punt

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur
Foto: Jan Willem Schouten
Foto: Jan Willem Schouten

Net als vorig jaar rond deze tijd zijn de verpachters verbolgen over een besluit van de Belastingdienst.

Beide keren gaat het om de inkomstenbelasting over verpachte grond, ofwel de vermogensrendementsheffing. Vorig jaar werd een rekenfactor verhoogd ondanks een felle lobby van onder meer FPG, organisatie van particuliere grondbezitters.

Dit jaar gaat de veronderstelde waarde van verpachte grond in het grootste deel van Nederland flink omhoog. Net als bij de vaststelling van de pachtprijzen volgt die zogeheten normwaarde de bewegingen op de grondmarkt en is niemand blij met de systematiek.

Aanpassing belastingheffing box 3-vermogen

Intussen zetten de grondeigenaren zich schrap voor een aanpassing van de belastingheffing over box 3-vermogen. Kleine vermogens worden daarin ontzien, is de bedoeling. Omdat deze verandering voor de overheid budgetneutraal moet plaatsvinden, moet de compensatie komen van mensen met een groter vermogen. Grondeigenaren zien de bui hangen.

Verpachten wordt onaantrekkelijker

Het gaat hier niet om het armlastige deel van de bevolking. En het kan een legitieme politieke keuze zijn om bezit zwaarder te belasten. Maar er zit ook een andere kant aan. Het pachtbeleid biedt weinig tot geen ruimte om de hogere belastingafdracht te compenseren met verhoging van de pachtprijs.

Per saldo wordt verpachten dus onaantrekkelijker. Volgens de verpachters moet er in veel gevallen zelfs geld bij. Dat kan niet de bedoeling zijn. Verpachters hebben daar dus een punt.

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.