Brabant en boeren in spagaat door onzekerheid RAV-lijst

09-11 | |
Graumans
Kirsten Graumans Redacteur
Koeien in een weiland bij een boerderij in Someren, Brabant. Zolang niet duidelijk is of de RAV-lijst nog wel gebruikt kan worden in de vergunningverlening, zitten Brabantse boeren in een spagaat.
Koeien in een weiland bij een boerderij in Someren, Brabant. Melkveehouders in Brabant moeten hun stallen aanpassen, maar kunnen voorlopig geen vergunning krijgen. - Foto: ANP

Brabantse melkveehouders moeten van de provincie hun stal aanpassen, met emissiearme systemen. Maar standaard emissiefactoren in de zogeheten RAV-lijst mogen hiervoor niet langer gebruikt worden. Dat brengt boeren en de provincie in een spagaat.

De provincie Noord-Brabant behandelt voorlopig geen aanvragen van melkveehouders voor natuurbeschermingswetvergunningen. Brabant wil dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit eerst gaat vertellen of de RAV-lijst nog wel gebruikt kan worden in de vergunningverlening, en hoe dan. Dit is de officiële lijst van emissiearme systemen met bijbehorende emissiefactor, die uitdrukt hoeveel ammoniakemissie gereduceerd wordt per systeem.

De Raad van State heeft recent aangegeven dat de standaard emissiefactoren voor diverse stalsystemen niet meer gebruikt mogen worden. Het is te onzeker of deze systemen in de praktijk wel daadwerkelijk de reducties behalen waarvoor zij op papier staan. De argumentatie van de Raad van State lijkt ook van toepassing op veel andere systemen die nog niet beoordeeld zijn.

Het is aan het ministerie om iedereen snel duidelijkheid te geven

RAV-lijst op losse schroeven

Op zich is het daarom best logisch dat Brabant deze keuze maakt, nu de hele RAV-lijst op losse schroeven staat. Het is aan het ministerie om iedereen snel duidelijkheid te geven over hoe nu verder: aan boeren, provincies en stalsystemenbouwers.

Ondertussen speelt in Brabant echter ook iets anders: de deadline van 1 januari 2024 nadert met rasse schreden. Veel Brabantse melkveehouders moeten van de provincie hun stal aanpassen, met emissiearme systemen. Dat brengt boeren in een rare spagaat, zij moeten hun stallen aanpassen, maar kunnen de hiervoor benodigde vergunning nu niet krijgen.

Uitstel Brabantse deadline onontkoombaar

Als LNV niet op korte termijn duidelijkheid kan geven hoe het verder moet, is uitstel van de Brabantse deadline onontkoombaar. Voor 1 april 2023 moeten boeren hun vergunningsaanvragen hebben ingediend. Maar zij hebben ook de tijd nodig om plannen te maken in de nieuwe realiteit waarbij in ieder geval een deel van de emissiearme systemen voorlopig niet gebruikt kan worden.

Een pro-forma-aanvraag indienen is dan een vreemd zoethoudertje. Hier zijn kosten aan verbonden, maar vooral moeten hiervoor ook keuzes gemaakt worden. Als er te veel onzekerheid is voor de provincie om juridisch houdbare vergunningen te verlenen, is die er zeker ook om van boerenbedrijven te verlangen dat zij investeringen van tienduizenden euro’s doen dan wel plannen.Beheer