Brabant geeft boeren toch meer tijd voor stallen

18-12-2019 | Laatste update op 27-01 | |
Foto: ANP - Foto: "ROB ENGELAAR"
Foto: ANP

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant gaan de Interim Omgevingsverordening (IOV) wijzigen, daarvoor is een voorstel ter inzage gelegd.

Het gaat om een verschuiving van de termijn voor vergunningaanvraag voor het aanpassen van verouderde stalsystemen of meldingen daarvan. GS voelt zich hiertoe min of meer gedwongen omdat afgelopen vrijdag de Brabantse Aanpak Stikstof (BAS) in Provinciale Staten (PS) geen meerderheid kreeg. Daardoor waren ook de verruimde termijnen uit de BAS van de baan. Nu worden de in de BAS voorgestelde data alsnog opgenomen in de huidige geldende wetgeving, de IOV.

Deadline verschuift

De deadline voor het indienen van een vergunning voor een aangepast stalsysteem verschuift in het voorstel van 1 april 2020 naar 1 januari 2021. De deadline van het realiseren van nieuwe stalsystemen gaat daarmee naar 1 oktober 2022. Dat was 1 januari 2022.

Voor innovatieve stalsystemen die nog niet zijn uitontwikkeld, geldt al een aparte regeling. De datum voor beslissing tot deelname hieraan verschuift ook van 1 april 2020 naar 1 januari 2021. Voor realisatie geldt niet de uiterste datum van 1 oktober 2022. In het voorjaar van 2020 zullen Gedeputeerde Staten de voorwaarden voor deze regeling en realisatietermijnen verder uitwerken.

Medio februari 2020

De bevoegdheid voor de uiteindelijke vaststelling van de verordening ligt bij Provinciale Staten. De terinzagelegging van vijf weken zorgt ervoor dat zij tijdig een goed besluit kunnen nemen. Dit besluit wordt naar verwachting medio februari 2020 genomen, aldus GS van Brabant.

Beukema
Eric Beukema Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.