Brabant steekt € 4,4 miljoen in schone stallen

13-02-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Een biologische mestverwerker in Frankrijk. Daar draaien ze op grote schaal. - Foto: Henk Riswick
Een biologische mestverwerker in Frankrijk. Daar draaien ze op grote schaal. - Foto: Henk Riswick

De Provincie Noord-Brabant stimuleert de ontwikkeling van varkensstallen die emissies bij de bron aanpakken. Dit jaar gaat Total Circulair Farmconcept draaien.

De provincie Noord-Brabant trekt € 4,4 miljoen uit om drie varkensbedrijven emissiearm te maken. Het gaat om bedrijven in Oss, Deurne en Hoeven. Deze drie boeren gaan werken met het zogeheten Total Circulair Farmconcept (TCF) van stalinrichter Kamplan in Deurne. Met het TCF wordt de mest wekelijks uit de put naar een opslag gepompt. Vanuit de opslag gaat de mest in een biologische mestverwerker. Na een proces van nitrificatie en denitrificatie ontstaat onschuldig stikstofgas.

Zoals toilet in woonhuis

De mestopslag onder varkens gaat fungeren als een toilet, zoals in ieder woonhuis. Onderdeel van Total Circulair Farmconcept is namelijk dat een deel van de bewerkte gier weer in de put wordt gepompt. Dit noemen ze bij Kamplan geurloos water. Zodoende staat er altijd een laag water in de mestput, waar de uitwerpselen van de varkens in vallen.

Het grootste deel van dunne fractie mag geloosd op het oppervlaktewater of kan de veehouder over het land uitrijden. De dikke fractie en slib zijn af te zetten als meststof, eventueel na bewerking.

Emissiereducties

In totaal wordt € 7,8 miljoen geïnvesteerd in het emissiearm maken van de bedrijven, inclusief de subsidie. Het gaat om zogeheten brongerichte aanpak van emissies, voordat deze bij de varkens komen. Naar verwachting daalt de ammoniakuistoot 85% en neemt de methaanemissie 90% af. De installaties komen op bestaande varkensbedrijven te staan. Op deze bedrijven liggen alle diergroepen: biggen, opfokzeugen, vleesvarkens, guste/dragende zeugen en kraamzeugen.

RAV-erkenning

Het is de bedoeling om dit jaar volop te meten en een voorlopige emissiefactor aan te vragen. Als de techniek volgens verwachting werkt, is het streven dat deze in 2022 een plekje krijgt oop de RAV-lijst voor emissiearme technieken.

Provinciaal besluit transitie veehouderij

De subsidie is afkomstig van de ondersteunende maatregelen, zoals zijn afgesproken met het provinciaal besluit transitie veehouderij in 2017. Toen is € 75 miljoen gereserveerd. Keten Duurzaam Varkensvlees kreeg in november 2017 € 2,6 miljoen uit dit budget om hun emissiearme stallen te ontwikkelen en testen.

Keuzemogelijkheden

De Provincie vindt het belangrijk dat varkenshouders de keuze krijgen uit meerdere stalsystemen die emissies bij de bron aanpakken, vertelt de woordvoerder. Als deze techniek goed werkt, wordt het voor een beduidend lagere prijs in de markt gezet.

van Dooren
Kees van Dooren Redacteur
Meer over


Beheer