Brabant steunt aardappelteelt zonder kunstmest

Provincie Noord-Brabant ondersteunt onderzoek naar een aardappelteelt zonder kunstmest. De provincie draagt € 345.000 bij aan het vijfjarige onderzoek.

Twee Brabantse akkerbouwers nemen deel aan het onderzoek: Jacob van de Borne teelt consumptie-aardappelen op de zandgronden in Reusel, Anton Bartelen teelt pootaardappelen op de klei in het West-Brabantse Oud Gastel.

De telers werken samen met de HAS Hogeschool, het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw (PCVPL), adviesbureau PlantHealthCure, het Louis Bolk Instituut en de waterschappen De Dommel en Brabantse Delta.

Snelle tegenover langzamere afbouw kunstmest

Op het proefveld wordt onder meer gekeken naar de effecten van een snelle afbouw van het kunstmestgebruik. Daarnaast wordt gekeken hoe de resultaten zijn als het kunstmestgebruik langzaam wordt verminderd. De resultaten worden vergeleken met aardappelen die met de gangbare hoeveelheid kunstmest worden geteeld.

Naast effecten op bodem en grondwater wordt ook de economische haalbaarheid van kunstmestvrij telen onderzocht. De totale kosten voor het onderzoek, dat onderdeel is van het programma Brabant Bemest Beter, bedragen € 525.000.

Kringlopen beter sluiten, vitalere bodem en stabieler verdienmodel

“Met minder gebruik van kunstmest willen we drie dingen bereiken,” aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Landbouw). “We sluiten de kringlopen in de landbouw beter: we benutten dierlijke mest beter en hoeven minder voedingsstoffen van buiten de landbouw toe te voegen. Een vitalere bodem en een rijker bodemleven zorgen voor een betere waterkwaliteit, een rijkere biodiversiteit en een robuuster productiesysteem. Dat maakt telers meer weerbaar bij extremere weersomstandigheden en levert dus een stabieler verdienmodel op.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.