Brabant wil 25-40% minder depositie in 10 jaar

Provincie presenteert stikstofplan: bedrijven bij natuur opkopen, per gebied vervolgplan en niet-gebruikte ruimte in vergunning innemen

Noord-Brabant wil in 10 jaar de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden met 25 tot 40 % verminderen. De provincie gaat per gebied een ‘duidelijk pad’ uitstippelen om dat doel te bereiken. Hiervoor hanteert Brabant op sommige punten eigen, strengere eigen regels dan het landelijke beleid.

Tussen 2020 en 2022 wil de provincie ‘stikstofbronnen’ rondom gevoelige natuur uitkopen met een grote depositie. Hoeveel bedrijven het om gaat, is niet gezegd. Voor langere termijn komt er per gebied een plan hoe ter plekke de stikstofneerslag te verminderen.

Afspraken met Rijk

Brabant volgt bij extern salderen de afspraken met andere provincies en het Rijk. Deze beleidsregels worden 10 december vastgesteld. Bij extern salderen kan het aankopende bedrijf 70% van de emissieruimte overnemen. Als over te nemen ruimte geldt de feitelijk gerealiseerde capaciteit, niet de vergunde ruimte. Het verschil tussen die twee vervalt. De provincie neemt de vrijheid om voor zwaarbelaste gebieden een groter deel van de emissieruimte af te romen. Deze mogelijkheid wordt nu nu nog niet ingezet, aldus de provincie, maar wordt voor de toekomst opengehouden.

Brabant wil gebruik maken van mogelijkheden om te verleasen

De stikstofruimte die vrijkomt bij het vernieuwen van verouderde stalsystemen, zoals besloten in de Versnelling Transitie Veehouderij uit 2017, vallen hier niet onder, meldt de provincie. Die kunnen niet extern salderen.

Niet gebruikte ruimte

Een aanscherping op de landelijke afspraak is het voornemen om niet-gebruikte vergunningsruimte te laten vervallen na een ‘bepaalde tijd’. Minister Schouten benadrukt juist dat vergunde ruimte gewoon benut kan worden. Hoeveel tijd Brabant ondernemers wil gunnen, is nog niet duidelijk.

Daartegenover wil Brabant wel gebruik maken van mogelijkheden om te verleasen. Minister Schouten heeft aangekondigd die mogelijkheid te onderzoeken. Ook zet het college in op snelle invoering van “stikstofbanken” per natuurgebied, waaruit stikstofruimte kan worden uitgegeven.

Deadline verschuift

Om samenhang aan te brengen in het provinciale beleid, en om zorgvuldigheid te waarborgen, verschuift de deadline voor het indienen van een vergunning voor nieuwe stalsystemen van 1 april 2020 naar 1 januari 2021. De deadline voor realisatie verschuift naar 1 oktober 2022.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.