Brabantse boeren willen aanpassing stikstofaanpak

ZLTO wil dat de Brabantse aanpak van verduurzaming van de veehouderij in lijn wordt gebracht met de landelijke stikstofaanpak.

Verschillende boerenorganisaties uit Brabant onderschrijven deze oproep aan het provinciale bestuur. Daarbij vragen de partijen steun van andere maatschappelijke organisaties in hun oproep.

De notitie met de plannen, die de goedkeuring van boeren wel kunnen dragen, is dinsdagmiddag aangeboden aan de provincie. Daarbij is het volgens de onderschrijvers (POV, NMV, NPV, FDF, BAJK en ZLTO) van belang dat boeren zelf een keuze kunnen maken welke maatregelen bij hun bedrijf passen. Ze verwachten met een variatie aan maatregelen op het boerenerf 40% stikstof te kunnen reduceren in 2030, ten opzichte van 2009.

Inzichtelijk hoeveel stikstof al is gereduceerd

Ten eerste willen de boeren dat er inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel stikstof de sector al heeft gereduceerd in de perido 2009-2020. Ook willen de partijen inzicht in diezelfde gegevens van andere sectoren. Met deze gegevens in de hand moeten dan tussendoelen komen voor 2024 en 2027, om uiteindelijk uit te komen op een reductie van 40%.

Om de stikstofreducties voor boeren te financieren, willen de boeren een transitiefonds van ‘enkele honderden miljoenen euro‘s’, voor innovatie en investeringen. Verder zijn de partijen van mening dat (jonge) boeren die verder willen met hun bedrijf, daar meer ruimte voor moeten krijgen. Grond buiten natuurnetwerk dient in bezit van boeren te blijven, zonder verstoringen van de markt, vinden de boeren.

Als laatste schrijven de partijen dat de verplichting tot het aanpassen van stallen moet worden vastgelegd op 1 januari 2028, zoals eerder is afgesproken met de provincie Brabant. In 2017 besloot het toenmalige Gedeputeerde Staten deze termijn naar voren te halen.

Vrijdag debat over veehouderijbeleid

De Brabantse Provinicale Staten debateert aankomende vrijdag over het veehouderijbeleid. Tegelijk wordt er in de Brabantse politiek overleg gepleegd tussen CDA, VVD en Forum voor Democratie over een nieuw college van Gedeputeerde Staten. CDA stapte uit de vorige coalitie, die verder bestond uit VVD, PvdA, D66 en GroenLinks, vanwege het boerenbeleid. CDA wilde boeren meer tijd geven voor hun stalaanpassingen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.