Doorgaan naar artikel

Brabantse boeren zijn uitgepraat met Grashoff en Spierings

Debat in provinciehuis Brabant. Foto: ANP

Debat in provinciehuis Brabant. Foto: ANP

Zes Brabantse boerenorganisaties hebben de uitnodiging van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om verder te praten over de stikstofproblematiek naast zich neergelegd.

Dat staat in een brief die de gezamenlijke boerenvertegenwoordigers aan de gedeputeerden Rik Grashoff (Milieu) en Anne-Marie Spierings (Landbouw) hebben gestuurd. De belangrijkste reden om niet met de gedeputeerden om tafel te gaan, is de aankoop van veehouderijen binnen en buiten de provincie door het provinciebestuur. Doel van die aankoop is om stikstofruimte te creëren voor het Logistiek Park Moerdijk. Na het stranden op van het overleg tussen LNV en het Landbouw Collectief is dit het tweede contact tussen bestuurders en boerenorganisaties dat binnen een week strandt. Woensdag 8 april was er een skypebijeenkomst gepland over de zogenoemde governancestructuur stikstof. Over dat onderwerp waren eind 2019 de eerste twee bijeenkomsten gehouden.

Uiteenzetting

In de brief aan beide gedeputeerden zet ZLTO voorzitter Wim Bens, mede namens POV, BAJK, NMV, FDF en NVP, de punten uiteen waarom de boerenvertegenwoordigers niet verder willen praten. Overigens waren maar drie organisaties uitgenodigd, de NMV,NVP en FDF hebben geen uitnodiging ontvangen, hetgeen eveneens tot wrevel leidde.

Ongelukkige timing

Volgens de ZLTO-voorman is de timing erg ongelukkig, nadat afgelopen week het overleg tussen Schouten en het Landbouw Collectief is geklapt. Daarnaast vinden de zes boerenorganisaties de gang van zaken rondom het Logistiek Bedrijven Park Moerdijk ‘niet bepaald de schoonheidsprijs verdienen’. Deze opkoop van veehouderijen heeft voor veel onrust gezorgd en daarom is het niet het juiste moment zo’n belangrijk onderwerp als stikstof te gaan praten, aldus Bens.

Waarde van overleg op dit moment

Verder vraagt Bens zich in het schrijven aan de gedeputeerden af wat de waarde van een overleg op dit moment zou zijn. Op korte termijn is een nieuw College te verwachten. De ZLTO-voorman vraagt zich af of dat niet heel anders zal denken over de stikstofproblematiek. Bens is van mening dat het huidige college te hard loopt en zich meer zou moeten beperken tot lopende zaken, in plaats van nieuw beleid proberen te ontwikkelen.

Onderhandelingen nieuw college afgerond

Ondertussen zijn volgens college-formateur Alfred Arbouw (VVD) de onderhandelingen over het nieuw te vormen college tussen VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant zo goed als afgerond. Zou zou zelfs al overeenstemming over de kandidaat-gedeputeerden en de portefeuilleverdeling. De angst dat het door de coronacrisis nog lang zou duren voor een nieuw college aan de gang zou kunnen, is afgelopen week weggenomen. Er is een noodwet aangenomen die het mogelijk maakt het nieuwe provinciebestuur te benoemen door middel van een digitale vergadering.

Beheer
WP Admin