Brabantse opkoop bedrijven wekt ergernis

De provincie Noord-Brabant wil met de opkoop van agrarische bedrijven in andere provincies de stikstofruimte creëren in eigen huis. De actie is tegen het zere been van andere provincies.

Doel is een logistiek park bij Moerdijk (pdf) mogelijk te maken.

Brabant heeft overeenkomsten gesloten voor de opkoop van bedrijven in Noord-Holland, Drenthe, Zeeland en in de provincie Noord-Brabant zelf. Met de Brabantse actie wordt stikstofruimte uit de agrarische sector weggekocht ten behoeve van industriële activiteiten. Dat is iets waar het Landbouw Collectief zich altijd tegen heeft gekeerd.

Ook landbouwminister Carola Schouten heeft aangegeven dat ze wil voorkomen dat partijen met de diepste zakken straks de stikstofruimte uit de landbouw weghalen. Ze wilde dat aanvankelijk voorkomen via een bepaling in de Meststoffenwet. Daar is ze echter vanaf gestapt, omdat ze meent dat het ook via provinciale verordeningen is te waarborgen dat de stikstofruimte voor de agrarische sector niet weglekt.

Kamervragen gesteld

Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) hebben ondertussen Kamervragen gesteld over de gedragingen van de zuidelijke provincie. Noord-Hollands gedeputeerde Esther Rommel reageerde geërgerd in het Haarlems Dagblad: “Duidelijk is dat de actie van Noord-Brabant niet voor herhaling vatbaar is.”

Brabants Statenlid Hermen Vreugdenhil die de kwestie eerder via Twitter aankaartte, zegt niet te begrijpen waarom gedeputeerde Rik Grashoff niet met zijn collega’s in conclaaf is gegaan over het Brabantse voornemen.

Brabant wil extern salderen en opstallen doorverkopen

Brabant wil de stikstofruimte zelf inzetten (extern salderen) en de opstallen doorverkopen. Kamerleden Geurts en Dik-Faber vrezen dat de bedrijven leeg komen te staan en dat het gevaar bestaat voor ondermijning, omdat er geen agrarische activiteit meer mogelijk is. De Kamerleden vragen landbouwminister Carola Schouten of kan worden gewaarborgd dat de agrarische grond wordt ingezet ter versterking van de omliggende agrarische bedrijven.

Boerin Willemien Koning, Statenlid in de CDA-fractie in Noord-Holland, heeft eveneens vragen gesteld over de Brabantse actie, die door Geurts en Dik-Faber als ‘cowboy-gedrag’ wordt gekenschetst.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.