Doorgaan naar artikel

Brabantse veehouders krijgen meer tijd

Brabants varkensbedrijf. Het nieuwe Brabantse bestuur wil boeren nog meer tijd geven, voor zowel de vergunningsdeadline als de realisatie van de nieuwe stalplannen. Foto: Bert Jansen

Brabants varkensbedrijf. Het nieuwe Brabantse bestuur wil boeren nog meer tijd geven, voor zowel de vergunningsdeadline als de realisatie van de nieuwe stalplannen. Foto: Bert Jansen

Veehouders in Brabant krijgen tot 2024 de tijd om aan de verscherpte milieu-eisen te voldoen. De deadline voor de vergunning van de stalaanpassing komt te vervallen.

Het nieuwe college van de provincie Noord-Brabant heeft een nieuw voorstel voor de Interim Omgevings Verordening, waarin het strengere veehouderijbeleid is geregeld. De Provinciale Staten zullen naar verwachting eind november een besluit nemen over dit nieuwe voorstel van het college.

Verlenging deadline

Het vorige college verlengde de deadline al met negen maanden, het nieuwe Brabantse bestuur wil de boeren nog meer tijd geven, voor zowel de vergunningsdeadline als de realisatie van de nieuwe stalplannen. De provincie adviseert boeren, ondanks dat er nu geen formele deadline meer is, voor 2023 de vergunning aan te vragen. De deadline voor het realiseren van nieuwe stalsystemen gaat nu naar 1 januari 2024. Dat was 1 oktober 2022 en origineel zelfs 1 januari 2022.

We blijven inzetten op de verduurzaming van de landbouw. Met een reëler tijdspad

Elies Lemkes- Straver, de nieuwe landbouwgedeputeerde in Brabant, wil met de verlenging de ambitieuze plannen van de provincie realistischer maken. “We blijven inzetten op de verduurzaming van de landbouw. Met een reëler tijdspad. Daarnaast bieden we boeren meer keuzemogelijkheden. En we geven meer ruimte aan het eigen ondernemerschap van boeren.”

Brabants stikstofbeleid

Het Brabantse stikstofbeleid blijft strenger dan op landelijk niveau. Volgens de provincie is dit nodig, omdat de Brabantse natuur gevoeliger is voor stikstof en de veedichtheid hoger is dan in de rest van het land. Net als de Commissie-Remkes is Gedeputeerde Staten van mening dat alle sectoren een evenwichtige bijdrage moeten leveren aan de vermindering van de stikstofemissie- en depositie.

Snel delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin