Brancheorganisatie wil breder draagvlak voor vlas en hennep

De vlas- en hennepsector gaan onderzoek doen. Volgens Vlas en Hennep.NL passen beide gewassen goed in het klimaatbeleid, de kringlooplandbouw en het EU-landbouwbeleid.

De vezelgewassen vlas en hennep nemen een kleine plaats in de bouwplannen van de akkerbouwers in de Europese Unie. Maar ze kunnen desondanks een stevige bijdrage leveren aan het Nederlandse en Europese landbouwbeleid. Het EU-landbouwbeleid gaat in na 2022, waarbij 2021 en 2022 overgangsjaren zijn.

Onafhankelijk onderzoek in Groningen en Zeeland

De organisatie van de vlas- en hennepsector in Nederland (Vlas en Hennep.NL) hebben een plan opgesteld voor een onafhankelijk onderzoek in de belangrijkste teeltprovincies Groningen (hennep) en Zeeland (vlas). Beide provincies nemen een derde van de kosten voor hun rekening. De overige kosten worden door de brancheorganisatie zelf betaald. Het gaat in totaal om zo’n € 50.000. Het onderzoek wordt uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies.

Rol in toekomstig overheidsbeleid

Het doel van het onderzoek is uit te zoeken wat de rol van deze twee vezelteelten kan zijn bij het realiseren van het toekomstige overheidsbeleid.

Vier punten zijn daarbij van belang

  • het tegengaan van en inspelen op de klimaatverandering;
  • bescherming van natuurlijke hulpbronnen;
  • bevordering van de biodiversiteit;
  • versterking van het platteland en de biobased economy. Dat is een economie waarbij de grondstoffen afkomstig zijn uit de agrarische sector en niet uit de oliesector.

Goede analyse ontbreekt

Het globale beeld van de brancheorganisatie is dat vlas en hennep een beperkte ecologische voetafdruk hebben en kunnen bijdragen aan deze duurzaamheidsdoelen. Het ontbreekt echter aan een goede analyse en onderbouwing van dit beeld. Het onderzoek richt zich dan ook op een onderbouwing hiervan.

Afzetmarkten

Wat betreft het klimaatbeleid gaan de onderzoekers bepalen hoeveel CO2 langdurig wordt vastgelegd als hennep en vlas worden gebruikt als bouwmaterialen. Daarbij wordt gekeken op welke afzetmarkten vlas- en hennepproducten ook een plek kunnen krijgen.

Minder water en meststoffen

Wat betreft de bescherming van natuurlijke hulpbronnen stelt Vlas en Hennep.NL dat in beide gewassen minder gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen worden gebruikt in vergelijking met andere gewassen. Ook hebben vlas en hennep minder water nodig dan andere gewassen. En de teelten zijn goed voor de vruchtbaarheid van de bodem. Dat moet het CLM met cijfers gaan onderbouwen.

Groene grondstoffen

Wat betreft de biobased-economy zijn beide gewassen groene grondstoffen, vindt Vlas en Hennep.NL. Ze leveren een bijdrage aan een kringlooplandbouw, is de gedachte. Tot slot moet CLM voor de sector in beeld brengen welke invloed beide gewassen hebben op de biodiversiteit.

Mooie bloei en bescherming

Vlas bloeit, wat niet alleen aantrekkelijk is voor de burger om naar te kijken. Het prachtig bloeiende gewas trekt allerlei bestuivende insecten aan, die het toch al zwaar hebben, volgens natuurbeschermers. Daarnaast zijn vlas en hennep hoge gewassen. Ze geven bescherming aan kleine dieren zoals insecten en knaagdieren, maar ook verschillende akkervogels lijken zich thuis te voelen in vlas en hennep. Als het onderzoek klaar is, gaat Vlas en Hennep.NL de resultaten gebruiken voor een lobby om beide gewassen een stevige plek te geven in het beleid voor klimaat en landbouw.

Mede-auteur: Jan Engwerda

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.