Skip to content

Brazilië houdt vleesexport naar China goed op peil

Brazilië maakt dankbaar gebruik van de kansen op de Chinese markt.

Updated on:
Handel
Analyse
Varkensvlees in een Chinese supermarkt. Vooral Brazilië exporteert momenteel volop varkensvlees richting het Aziatische land. - Foto: ANP

Varkensvlees in een Chinese supermarkt. Vooral Brazilië exporteert momenteel volop varkensvlees richting het Aziatische land. - Foto: ANP

De Europese varkensvleesexport naar China is sterk gewijzigd nu de Duitse slachterijen als leverancier zijn weggevallen. Anderen zullen een groot deel van dit deel van de handel kunnen overnemen, maar dat zal niet eenvoudig zijn. Er is flinke concurrentie vanuit productielanden overzee. Brazilië ligt vol op stoom.

De Braziliaanse varkenssector heeft de afgelopen twee jaar de uitvoer van varkensvlees naar China tot grote hoogten opgestuwd. Het is de moeite waard eens te bekijken hoe deze handelsstroom zich in de loop van 2020 heeft ontwikkeld. Zowel de hectiek rond Covid-19 als de gevolgen van de problemen met Afrikaanse varkenspest (AVP) in China én Duitsland hebben de wereldmarkt voor varkensvlees immers opgeschud.

Meer volume en omzet

In de eerste maanden van 2020 namen de varkensvleesexporten van Brazilië flink toe, zowel wat betreft volume als opbrengst in geld. De opbrengsten per kilo liepen wel terug, onder invloed van zowel dumpgedrag van de Verenigde Staten als prijsdruk van China. China wist, vooral nadat de coronalockdown er begon op te spelen, lagere prijzen te bedingen op de wereldmarkt.

Volumegroei vanaf mei

In de periode vanaf mei groeide de Braziliaanse export eerst als kool, vooral volume-technisch. Ook de VS leverden toen nog veel, ondanks gigantische problemen in eigen huis. Daarna zakte de levering van de VS aan China behoorlijk weg. Brazilië nam ook duidelijk wat gas terug, maar verscheepte nog steeds ten opzichte van 2019 verdubbelde volumes.

Prijs daalde in de loop van het jaar

De door Brazilië in China gerealiseerde opbrengst in dollars per kilo is in 2020 gestaag teruggelopen, van gemiddeld $ 2,74 in januari naar $ 2,13 in juli. Dat prijsverloop volgde ruwweg de ontwikkeling van de binnenlandse Chinese varkensprijs en ook het verloop van de varkensprijzen in de EU, c.q. Duitsland. De Brazilianen hebben daarna weer prijsstijging kunnen boeken. De gemiddelde score over september, volgens voorlopige cijfers van hun bureau voor de statistiek, is $ 2,43 per kilo.

Rundvlees en kip

China komt zo veel varkensvlees tekort, dat inmiddels ook andere vleessoorten ‘concurreren’ in de strijd om de gunst van de consument. Voor Brazilië heeft dat geleid tot groei in de export van kip en rundvlees. Voor kip is dat relatief bescheiden; hiervan is tot en met september circa 100.000 ton oftewel een kwart meer geleverd dan in dezelfde periode van vorig jaar. Voor rundvlees is de groei 340.000 ton, een plus van 130%.

Rundvlees aantrekkelijk vanwege prijs

Dat rundvlees het zo goed doet is opmerkelijk, maar is ook toe te schrijven aan de prijsontwikkeling. Varkensvlees is in China zo duur dat het verschil met de rundvleesprijs aanzienlijk is verkleind. De door Brazilië met rundvlees gerealiseerde kilo-opbrengst was in september een kwart lager dan in januari. Kip en varkensvlees houden het prijsniveau wat eenvoudiger vast. Voor het naar China geëxporteerde Braziliaanse varkensvlees zit de prijs alweer in de lift.

Snel delen

Afbeelding
Jack Kwakman

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin