Brede coalitie werkt aan versnellen stikstofaanpak

In het stikstofplan van de zes partijen staat dat de financiële impuls van € 1,7 miljard per jaar wordt gestoken in brede innovatie in de landbouw, vrijwillige verplaatsing van piekbelasters en vrijwillige uitkoop van stoppers. - Foto: Lex Salverda
In het stikstofplan van de zes partijen staat dat de financiële impuls van € 1,7 miljard per jaar wordt gestoken in brede innovatie in de landbouw, vrijwillige verplaatsing van piekbelasters en vrijwillige uitkoop van stoppers. - Foto: Lex Salverda

LTO Nederland, MKB-Nederland, VNO-NCW, Bouwend Nederland, Natuur & Milieu en Natuurmonumenten komen met een versnelling van het stikstofplan.

Met een extra impuls van € 15,3 miljard tot 2030 kan de stikstofuitstoot sneller worden verminderd. Dat geld is onder andere nodig voor versnelde uitkoop van bedrijven en verplaatsing van piekbelasters. Dat stellen Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO-Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland dinsdag 25 mei in een gezamenlijk opinie-artikel in het Financieele Dagblad. De plannen van de zes organisaties sluiten aan bij ideeën die in Den Haag al worden besproken, zowel in het kabinet als aan de formatietafel.

De zes partijen zijn tot samenwerking gekomen om Nederland – zoals ze zelf zeggen – uit de wurggreep te halen. “Polarisatie is vaak makkelijker dan samenwerken en verantwoordelijkheid dragen. Maar wij geloven dat we het stikstofprobleem alleen samen kunnen oplossen en hiervoor draagvlak kunnen creëren.”

Boeren ondersteunen

Een groot deel van het extra budget is bestemd voor ondersteuning van boeren bij innovatie, natuurinclusieve landbouw, agrarisch natuurbeheer en voor vrijwillige verplaatsing of beëindiging van het bedrijf. De zes organisaties doen een gezamenlijk beroep op de politiek in Den Haag om aan het plan mee te doen. Ze vragen de Raad van State en het Planbureau voor de Leefomgeving advies te laten uitbrengen over de aanpak.

40% stikstof minder in 2030

Het dinsdag gepresenteerde plan houdt in dat de stikstofuitstoot in 2030 extra naar beneden wordt gebracht. Dat is een vermindering van 40% in plaats van 26%, zoals in de Wet stikstofreductie en natuurherstel is opgenomen.

Volgens de zes maatschappelijke organisaties biedt de huidige wet onvoldoende stikstofruimte “om onszelf uit deze crisis te investeren”. In een toelichting stellen de partijen dat in veel Natura 2000-gebieden op dit moment de natuurdoelen niet worden gehaald. “Tegelijkertijd strandt momenteel een groot aantal projecten op een tekort aan ontwikkelruimte en ontbreekt het aan een wenkend perspectief voor de landbouw.”

Financiële impuls

In het plan staat dat de financiële impuls van € 1,7 miljard per jaar wordt gestoken in brede innovatie in de landbouw, vrijwillige verplaatsing van piekbelasters en vrijwillige uitkoop van stoppers. “De vrijkomende gronden zullen gebruikt worden voor de extensivering van de blijvende boerenbedrijven. Zij krijgen hierdoor een duurzamere bedrijfsvoering.” Boeren die blijven, kunnen op de vrijkomende grond duurzaam produceren.

Daarnaast wordt er geld uitgetrokken om boeren te helpen bij natuurinclusieve landbouw, vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer en meer robuuste natuur.

Plan uitwerken, doorrekenen en toetsen

De zes organisaties beseffen dat hun plan nog niet klaar is om te worden ingevoerd. Het moet juridisch verder worden uitgewerkt, doorgerekend en getoetst. “De kosten van niets doen zijn op de lange termijn vele malen hoger dan de door ons voorgestelde aanpak. Nu al gaan miljarden aan nieuwe duurzame investeringen aan ons land voorbij en dreigen noodzakelijke ontwikkelingen in de knoei te komen.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer