Breder AH-zuivelpakket geeft melkveehouders kansen

21-04 | |
Foto: Albert Heijn
Foto: Albert Heijn

Supermarktketen Albert Heijn schept met de geplande uitbreiding en verbreding van het eigen duurzame zuivel mooie kansen voor een selecte groep melkveehouders.

Er is ruimte voor zo’n 150 miljoen kilo meer duurzaam geproduceerde zuivel, die voor een groep van ook zo’n 150 melkveehouders zicht biedt op een melkprijs van eerst ruim 39 tot 40 cent en vervolgens 41 tot 42 cent per kilo (gerekend naar de huidige stand van de melkprijzen).

Beweging en kansen

Gerekend naar de totale Nederlandse melkplas en het totale aantal melkveehouders is het niet heel veel, maar het geeft toch beweging en kansen. De AH-melkveehouders van A-ware en DeltaMilk behoren daarmee, met de Cono-boeren en de Planet-Proof-deelnemers van FrieslandCampina tot de bestbetaalde melkveehouders in Nederland. Bovendien is Albert Heijn met het nieuwe initiatief toch verantwoordelijk voor in totaal bijna 500 miljoen kilo duurzame melk, ofwel tussen de 3,5 % en 4% van de hele Nederlandse melkplas.

Geen gratis geld

De extra betaling voor de AH-melk is echter geen gratis geld. Melkveehouders moeten er iets voor doen. Zo mogen maximaal 2,5 koe per hectare grasland worden gehoudenis en moeten de koeien hoofdzakelijk met gras worden gevoerd. Weidegang is een eis zonder meer. Daarnaast dient er in de stal extra aandacht te zijn voor het comfort van de koeien. Zo is er voor iedere koe een zacht ligbed beschikbaar met voldoende ruimte, zijn er massageborstels in de stal en is er extra aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de kalveren. Wat betreft natuur wordt er gewerkt aan het bevorderen van de biodiversiteit. Zo worden percelen ingezaaid met kruiden en grasklaver en is het op peil houden van de bodemgezondheid belangrijk. Het gebruik van kruidenrijk grasland hoeft niet voor alle percelen te gelden, maar wel voor 10% van het areaal. Daarnaast moet worden voldaan aan eisen op gebied van diergezondheid, zoals het hebben van een gesloten bedrijf. Ook het gebruik van groene stroom geldt als een van de voorwaarden.

van der HorstBeheer

3/3 artikelen over | Registreer voor meer artikelen