Doorgaan naar artikel

Britse boeren blij met eigen landbouwwet

Brits boerenprotest in oktober dit jaar om eisen te stellen aan de import van voedingsmiddelen om daarmee een gelijk speelveld te hebben voor Britse boeren. - Foto: ANP

Brits boerenprotest in oktober dit jaar om eisen te stellen aan de import van voedingsmiddelen om daarmee een gelijk speelveld te hebben voor Britse boeren. - Foto: ANP

Net op tijd voor brexit weten de Britse boeren in grote lijn waar ze aan toe zijn nu het Europees landbouwbeleid van de EU voor hen vanaf 1 januari 2021 niet meer geldt.

“Dit is een historische mijlpaal”, zegt voorzitter Minette Batters van de National Farmers Union (NFU) nu de ‘eigen’ landbouwwet voor het Verenigd Koninkrijk na meer dan 100 uur parlementaire debatten met de handtekening van koningin Elizabeth II officieel van kracht is geworden.

Belangrijkste verandering: de Britten schaffen de op hectares gebaseerde directe betalingen af. “Dat is inefficiënt en grotendeels bureaucratisch”, zegt het plattelandsministerie Defra. De Britse boer krijgt nog wel steun van de overheid maar dan vooral voor activiteiten die het milieu of de natuur, de water- of grondkwaliteit of het dierenwelzijn ten goede komen of die passen in de strijd tegen klimaatverandering. De meeste van die gelden komen straks uit een Environmental Land Management (ELM)-systeem waar alleen écht praktiserende boeren en tuinders zich voor kunnen aanmelden.

Grootste korting in eerste jaar

“Deze regelingen vormen een krachtig middel om de doelen van ons 25-jarig milieuplan en de ‘commitment’ om in 2050 op zero uitstoot te komen te realiseren”, zegt Defra. Of dat alles er toe leidt dat de overheid uiteindelijk minder besteedt aan de landbouw is nog niet écht duidelijk. Wel is het zo dat de Britse regering de overgang niet in één slag wil regelen maar deze over zeven jaar spreidt, te beginnen in 2021. In dat eerste jaar krijgen de grootste ontvangers van EU-gelden, waaronder de Queen zelf, dan wel direct ook de grootste korting doorgevoerd.

Als de eerste binnenlandse wetgeving voor de landbouw in 70 jaar is dit werkelijk een mijlpaal.

Daarnaast kunnen Britse boeren, of de in dit land veel voorkomende boerderij-managers, subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld verbetering van de productiviteit of de aanschaf van betere machines. Zij kunnen daarmee ‘het potentieel van hun land om op een meer duurzame manier hoog-kwalitatief voedsel te produceren maximaliseren’, denkt Defra. De verdere invulling van al die plannen hoopt het ministerie nog dit jaar te publiceren. Juist dit soort subsidies valt onder het ‘eerlijke speelveld’ waar de EU in de brexit-onderhandelingen zoveel waarde aan hecht.

Duurzame landbouwpraktijken

Minister George Eustice: “De Agriculture Bill zal de manier waarop we onze boeren steunen transformeren. De gelden die vrijkomen door het uitfaseren van de erfenis van het EU-landbouwbeleid worden opnieuw geïnvesteerd in ons toekomstige landbouwbeleid waarin steun voor duurzame landbouwpraktijken, het creëren van landschappen voor het herstel van de natuur en de bossen en andere ecosystemen om uitdagingen als de klimaatverandering te tackelen centraal zullen staan. We zullen boeren steunen bij het verminderen van hun kosten en verbeteren van de winstgevendheid, wie met pensioen wil gaan of anderszins de sector wil verlaten helpen om dat op een waardige manier te doen en kansen scheppen voor mensen die tot de landbouw willen toetreden.”

Boeren worden in de toekomst niet ondermijnd door invoer van voedingswaren die zo worden geproduceerd dat het hier illegaal zou zijn

“Als de eerste binnenlandse wetgeving voor de landbouw in 70 jaar is dit werkelijk een mijlpaal. De Agriculture Act bepaalt hoe we de komende generaties in ons land gaan boeren”, denkt NFU-voorzitter Batters. De boerenorganisaties hebben lang moeten lobbyen om de onderwerpen voedselproductie en -voorziening überhaupt in de wet te krijgen. “Ik ben blij dat het dat nu op een robuuste manier regelt. Dat speelt ook een cruciale rol om er voor te zorgen dat onze boeren in de toekomst niet worden ondermijnd door invoer van voedingswaren die zo worden geproduceerd dat het hier illegaal zou zijn. Echter, de invoering van deze wet betekent niet dat ons eigen landbouwbeleid nu voor altijd vaststaat. Boeren maken onzekere en moeilijke tijden door, het is van cruciaal belang dat de regering blijft samenwerken met de boerenorganisatie NFU en onze leden om de bevoegdheden die deze wet haar toekent verder uit te werken.”

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Ruud Peijs

Freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin