Britse graanoogst valt stuk hoger uit

17-02-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

De Britse graanoogst is afgelopen zomer hoger uitgevallen dan in 2018. De opbrengst aan tarwe kwam bijna 20% hoger uit, terwijl 35% meer wintergerst van het veld kwam. De oogsten liggen daarmee op hetzelfde peil of zelfs nog iets hoger dan in het recordjaar 2015.

Dat staat in de definitieve cijfers van het Britse plattelandsministerie Defra. Aan tarwe komt het ministerie op 16,2 miljoen ton vergeleken met 13,6 miljoen ton een jaar eerder. De gemiddelde opbrengst per hectare kwam met 8,9 ton 15% hoger uit, terwijl het areaal ook 4% groter was dan in 2018.

Graanoogst: meer gerst

Aan voorjaarsgerst werd 4,5 miljoen ton opgehaald, een toename van bijna 16%, terwijl wintergerst met 3,6 miljoen ton 35% meer opbracht. De gemiddelde opbrengst van 6,9 ton per hectare voor beide gewassen ligt ook boven het vijfjaarlijks gemiddelde van 6,2 ton per hectare.

Verder konden de Britse akkerbouwers ook 1,1 miljoen ton haver oogstten: 26,5% meer dan in het voorafgaande seizoen. Aan de andere kant daalde de oogst van koolzaad met bijna 13% naar 1,8 miljoen ton. Dat was grotendeels te wijten aan een krimp van het areaal met ruim 9%.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Peijs
Ruud Peijs Freelance redacteur


Beheer