Skip to content

Britten werken aan verplichte contracten in de varkenssector

De Britse regering wil wettelijk verplichte contracten in de varkenssector invoeren. Dat zou de onzekerheid en tweeslachtigheid wegnemen die de afgelopen jaren herhaaldelijk tot wrijvingen heeft geleid. Verder moet er ook meer transparantie komen in de prijsvorming en bij de vraag-en-aanbod situatie.

Slachterij varkens. Foto: Canva premium

Slachterij varkens. Foto: Canva

De Britse regering wil wettelijk verplichte contracten in de varkenssector invoeren. Dat zou de onzekerheid en tweeslachtigheid wegnemen die de afgelopen jaren herhaaldelijk tot wrijvingen heeft geleid. Verder moet er ook meer transparantie komen in de prijsvorming en bij de vraag-en-aanbod situatie.

Het Britse plattelandsministerie Defra heeft een een maandenlange consultatie gehouden om de voortdurende onrust weg te nemen in de varkenshouderij en de verwerkende industrie. Vooral tussen die twee partijen suddert het al lange tijd, maar de afgelopen twee jaar is de situatie verergerd door de personeelstekorten bij de slachterijen waardoor boeren veel te lang met hun varkens bleven zitten en er ook duizenden dieren geruimd moesten worden.

Eenzijdigheid systeem

Uit de inspraakronde blijkt dat er inderdaad veel onvrede heerst over de huidige werkwijze. Dat geldt zowel voor de varkenshouders zelf als voor verwerkers en verkopers van varkensvlees. Bij de boeren valt vooral de eenzijdigheid van het systeem verkeerd. Verwerkende bedrijven kunnen leveringsafspraken vaak zonder voorafgaande waarschuwing afzeggen ‘omdat ze gewoon minder varkens nodig hebben’. Ook leggen ze eenzijdig kortingen op als varkenshouders niet aan de afgesproken specificaties voldoen.

Die problemen zijn de laatste jaren verergerd door de consolidatie in de vleessector. Daardoor zijn veel kleinere slachterijen verdwenen. ‘’Alle verantwoordelijkheid, ook financieel, voor onvoorziene omstandigheden ligt bij de primaire producent,” aldus een algemene klacht.

Ongekende uitdagingen

Staatssecretaris Mark Spencer: ‘’De varkenssector heeft met nooit eerder voorgekomen uitdagingen te kampen gehad, met stijgende kosten en arbeidstekorten die producenten en verwerkers onder grote druk hebben gezet. De regels die we in gaan voeren, moeten zorgen voor eerlijkheid en transparantie in de hele keten. Van varken via vlees naar het bord, om de sector van een goede toekomst te verzekeren.”

De regels voor zowel de contracten als het verzamelen en beschikbaar stellen van ketendata, zullen de komende tijd in nauw overleg met de sector worden uitgewerkt. ‘’Data meer beschikbaar maken binnen de keten stelt marktrapporteurs in staat om meer de hele Britse markt te weerspiegelen. Daarmee kunnen ze de tweeslachtigheid voor alle partijen reduceren,” denkt Spencer. Hij benadrukt dat de meningen over de invulling van de contracten wel sterk zijn verdeeld. Een meerderheid neigt naar ‘light touch’ regulering, terwijl varkenshouders een veel strakkere regelgeving vragen.

Reparatie van gebroken varkensketen

De National Pig Association is tevreden ‘met deze actie die repareert wat breed wordt gezien als een gebroken varkensketen.’ Voorzitter Rob Mutimer: ‘’Defra heeft onze duidelijke boodschap opgepakt. Te lang zijn producenten slecht behandeld en de bestaande contracten zijn het papier niet waard waarop ze geschreven zijn. We hebben de laatste twee jaar gezien wat voor rampzalige gevolgen dat kan hebben. We denken dat de nu aangekondigde maatregelen, waaronder een juridische basis voor contracten, zal helpen om een eerlijkere en duurzamere omgeving voor varkenshouders te creëren.”

Directeur Lizzie Wilson waarschuwt echter wel dat ook de bredere keten, inclusief de supermarkten, bij de herziening betrokken moet worden. ‘’We hebben ongeveer een-vijfde van de fokcapaciteit verloren door twee jaar crisis. Dat zal alleen veranderen als varkenshouders zien dat winkeliers en verwerkers hebben begrepen dat een fundamentele hervorming nodig is om te zorgen voor voldoende varkensvlees van hoge kwaliteit en met een hoog dierenwelzijn.”

Snel delen

Afbeelding
Ruud Peijs

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin