Britten willen af van verplichte heffing

Britse tuinders en aardappeltelers willen dat de schappen worden hervormd. Volgens een meerderheid bieden die organisaties binnen de Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) niet voldoende waar voor hun geld.

Dat komt naar voren uit een enquête onder bijna 700 betalers van de heffingen voor de schappen. Dat onderzoek was georganiseerd door een drietal ontevreden grote boeren die aardappelen, groente en bloemen telen. AHDB is een koepel van de schappen voor onder meer aardappelen, tuinbouw, rund- en schapenvlees en varkens. AHDB weigerde de oprganisatoren van de stemming adressen te verschaffen van alle heffing-betalers, waardoor de respons volgens hen minder hoog is dan mogelijk was geweest.

Heffing afschaffen

Bijna alle respondenten stellen dat de activiteiten van AHDB van geen of weinig profijt zijn voor hun eigen bedrijf. 80% van de tuinbouwers en aardappeltelers wil ook van de verplichte heffing af. Zij willen dat de schappen zo snel mogelijk een stemming houden over het al dan niet afschaffen van die heffing. Veel telers geven ook aan dat ze zelf onderzoek doen, bijvoorbeeld naar manieren om concurrerend te blijven, of dat laten uitvoeren door andere partijen en het schap daarvoor niet nodig hebben.

Organisator John Bratley: “De wettelijke heffing heeft de afgelopen twaalf jaar meer dan € 150 miljoen uit de tuinbouw en aardappelsector gezogen. Daar hebben we erg weinig voor teruggezien.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.