Britten willen genetische manipulatie gaan toestaan

Het Britse ministerie voor plattelandszaken wil ‘gene editing’, een vorm van genetische manipulatie, toestaan.

Dit proces is, als alle genetische modificatie, in de Europese Unie nagenoeg verboden maar na brexit willen de Britten nu hun eigen gang gaan. “De huidige strikte regels, die nog uit de EU stammen, versoepelen en ‘gene editing’ voor vee en gewassen toestaan zou grote voordelen brengen voor consumenten en boeren, zoals gezondere voeding, verbeteringen voor het milieu en beter dierenwelzijn”, aldus minister George Eustice die over de voorstellen een inspraakronde organiseert.

Splitsen en bewerken van DNA binnen één enkel gen

Bij ‘gene editing’ gaat het om het splitsen en bewerken van DNA binnen één enkel gen en zo veranderingen aan te brengen. Het proces wijkt af van genetische modificatie waarbij DNA van één soort op een andere wordt overgebracht. Die techniek blijft voorshands ook in het VK zo goed als verbannen.

Eustice: “Gene editing maakt het mogelijk om de genetische bronnen te oogsten die moeder natuur biedt teneinde de uitdagingen waar we momenteel voor staan het hoofd te bieden. Daarbij gaat het onder meer om gewassen die beter presteren of vee dat beter bestand is tegen ziekten en zo de kosten voor de boeren en de gevolgen voor het milieu terug te dringen en ons allen te helpen om ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering.”

Argwanend

Hoofd landbouw Gareth Morgen van de Soil Association, de organisatie voor de biologische landbouw en voeding, is echter kritisch: “We zijn argwanend over de snelheid waarmee de regering brexit gebruikt voor haar deregulering op dit gebied. Het is essentieel dat burgers en boeren die geen genetisch gemodificeerde voeding willen eten of produceren voldoende bescherming blijven houden.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.