Doorgaan naar artikel

Broedeisector hoopt snel op duidelijkheid Rusland

Foto: Bart Nijs

Foto: Bart Nijs

De broedeisector hoopt op korte termijn reactie te krijgen van Rusland op het Nederlands verzoek om weer broedeieren naar Rusland te mogen exporteren.

Begin november sloot Rusland de grenzen voor Nederlandse broedeieren, na een vogelgriepuitbraak in het Gelderse Altforst. Dat wekte alom verbazing, want bij vogelgriepuitbraken in eerdere jaren erkende Rusland de Nederlandse regionalisering. Toen verbood het land alleen invoer van pluimveeproducten uit het betreffende 10-kilometergebied. Nu werd echter de volledige import van pluimveeproducten uit Nederland verboden, een situatie die – nu bijna vier maanden later – nog altijd aanhoudt.

Mogelijk broedeieren uit delen Nederland weer naar Rusland

Anton Butijn, voorzitter van de Centrale Organisatie Broedeieren en Eendagskuikens (COBK), laat weten dat alle dossiers veertien dagen compleet geleden zijn aangeleverd. De sector verwacht binnen twee weken hierop reactie vanuit Moskou. Wat die reactie zal zijn, is overigens onbekend; dat kan betekenen dat er uit bepaalde delen van Nederland wel weer broedeieren naar Rusland geëxporteerd mogen worden, maar ook dat de grens op slot blijft.

Vrees dat Rusland andere leveranciers zoekt

Rusland was tot voor de importstop de belangrijkste afnemer van Nederlandse broedeieren. In de maand voorafgaande aan de grenssluiting importeerde Rusland nog zo’n 14 miljoen broedeieren uit Nederland, volgens COBK-cijfers.

Daarom is het voor de Nederlandse broedeisector van enorm belang dat de export naar Rusland weer doorgang mag vinden. Als Nederland moet wachten tot het weer officieel vogelgriepvrij is, zal dit nog tot zeker deze zomer duren.

Butijn laat weten dat zijn leden zorgen hebben over de lange duur van de grenssluiting. Hierdoor gaan Russische afnemers nu op zoek naar andere leveranciers, waar vervolgens langetermijnafspraken mee gemaakt worden.

Beheer
WP Admin