Broeikasgassen of stikstof, het gedoe is vergelijkbaar

24-11 | |
Poppe
Krijn Poppe Landbouweconoom
Melkveebedrijf in Ierland
Melkveebedrijf in Ierland. Foto: Henk Riswick

De klimaattop in Sharm-el-Sheikh had er nog een paar schepjes bovenop kunnen doen om de aarde leefbaar te houden, maar schoof de hete aardappel door naar strenger beleid in de toekomst.

Toevallig was ik ten tijde van de top in Ierland. Daar kun je het klimaatbeleid al in werking zien: melkveehouders moeten de emissie van broeikasgassen voor 2030 met 25% verminderen. Dat zit ze niet lekker, want na de afschaffing van het melkquotum en de financiële crisis waren ze door de zuivelindustrie en de overheid aangezet tot forse uitbreiding. De bedrijfstak wijst op de geringe uitstoot per kilo melk en de mogelijke verplaatsing van de emissies naar het buitenland, maar dat helpt niet. We hebben in het klimaatbeleid quota per land dus de absolute emissie binnen Ierland moet omlaag. Duiken is lastig, want de rol van de andere sectoren is er veel kleiner dan in Nederland. Daarmee heeft het klimaatprobleem het onopgeloste nitraatprobleem wat naar de achtergrond gedrukt.

Technische oplossingen

Nu wordt ingezet op technische oplossingen. Mijn collega’s in de sociologie en economie vinden dat kortzichtig. Ze denken dat sommige boeren wel eens beter af zouden kunnen zijn met wat minder koeien en meer verbreding in biobased bouwmaterialen, energie of toerisme. Ook is er meer aandacht nodig voor mogelijke beleidsinstrumenten als emissierechten, want die zullen snel nodig zijn, al was het maar als prikkel om de technische oplossingen in te voeren.

Tegelijkertijd worden grote databases aangelegd om de dieradministratie uit te bouwen met alle facturen van de toeleveranciers en afnemers. Mij werd verteld dat de eerste problemen met die oncontroleerbare Big Brother-aanpak ook al waren gesignaleerd: iemand had gepacht land vervangen door aankoop van gras op stam.

Alle reden om bij ons klimaat meteen mee te nemen in de gebiedsplannen

Ook de rest van het platteland is boos, want de regering wil een einde aan de turfwinning, die er ook voor eigen gebruik nog veel voorkomt. Broeikasgassen of stikstof, het gedoe is vergelijkbaar. Alle reden om bij ons klimaat meteen mee te nemen in de gebiedsplannen. Veel Nederlandse boeren mogen blij zijn dat de industrie en de boeren die voor stikstof inkrimpen, ook de broeikasgasemissies verminderen. Tot er een schepje bovenop moet.Beheer