Bron besmettingen nertsenbedrijven nog niet bekend

19-06-2020 | |
Foto: Michel Zoeter
Foto: Michel Zoeter

Tot nu toe is er nog geen besmettingsbron gevonden van het coronavirus onder nertsenbedrijven. In een screeningsonderzoek naar antistoffen komen geen nieuwe besmettingen aan het licht.

De bron van de recente besmettingen van nertsenbedrijven met het coronavirus Covid-19 is nog niet bekend. Veterinair epidemioloog Arjan Stegeman van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is verbaasd dat er nieuwe infecties zijn gevonden, terwijl het coronavirus bij mensen lijkt in te dammen en er extra voorzorgsmaatregelen zijn genomen op bedrijven. Onderzoek moet uitwijzen of er een gemeenschappelijke bron is. Tot nu toe is alleen bekend dat bij de eerste besmette bedrijven sprake is van een cluster van drie bedrijven. Bij de latere besmettingen is er ook wel een aantal verbanden te zien, maar er is zeker niet sprake van een gemeenschappelijke infectiebron van al deze bedrijven.

Werken met arbeidsmigranten

In de nertsenhouderij werken, net als in de slachthuizen, arbeidsmigranten. Volgens Stegeman zou het kunnen dat bedrijven geïnfecteerd zijn door medewerkers die zelf besmet zijn in een cluster waar het virus wat later rondwaart dan in de rest van de bevolking. “Dat zien we nu ook in slachthuizen”, zegt hij. Ook is het mogelijk dat bedrijven elkaar besmet hebben. “Mochten er bewust besmette nertsen zijn overgeplaatst om bedrijven te besmetten, dan kunnen we dat traceren”, zegt Stegeman. In het onderzoek wordt gekeken naar kleine mutaties in het virus, waardoor de herkomst van het virus inzichtelijk wordt.

In het screeningsonderzoek naar antistoffen uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren komen volgens de onderzoeker tot nu toe geen nieuwe besmettingen aan het licht. Omdat lang niet alle dieren ziekteverschijnselen vertonen, lag het in de verwachting dat meer bedrijven zouden zijn die al langer besmet waren, maar voor dat laatste zijn er geen aanwijzingen.

Antistoffen gevonden

Per bedrijf zijn tien dieren per stal onderzocht op antistoffen, met een minimum van zestig dieren per bedrijf. Hierbij zijn vooral antistoffen gevonden op de bedrijven die al eerder aan het licht waren gekomen en inmiddels geruimd zijn. Op een aantal bedrijven zijn bij een enkel dieren antistoffen gevonden. Deze bedrijven worden opnieuw onderzocht om te kijken of er écht sprake is van een besmetting. De betrouwbaarheid van een positieve uitslag bij serologische testen is volgens Stegeman altijd iets lager dan bij testen op virus.

Preventiemaatregelen

De recente besmettingen baren Stegeman wel zorgen. “Het geeft maar eens aan dat het héél belangrijk is dat eigenaren van bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen met de preventiemaatregelen en dat ze heel goed kijken wie ze in de stallen toelaten. Bij voorkeur zijn dat alleen vertrouwde mensen die altijd op de bedrijven komen”, benadrukt de onderzoeker. Zeker met het oog op de extra werkzaamheden bij het spenen van de pups en het vaccineren is Stegeman bezorgd over de inzet van externe medewerkers, omdat zij mogelijk het virus kunnen binnen brengen. Er moet heel goed opgelet worden dat daar geen Covid-19 verdachte personen tussen zitten.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer