Bruinrot in Friese pootaardappelen

13-03-2020 | |
Een aardappel wordt gesneden voor de nacontrole op virussen, bruinrot en ringrot.- Foto: Mark Pasveer
Een aardappel wordt gesneden voor de nacontrole op virussen, bruinrot en ringrot.- Foto: Mark Pasveer

De NVWA heeft bruinrot aangetroffen in pootgoed dat is geteeld in Friesland. De uitbraak is beperkt gebleven tot dit bedrijf, meldt de fytosanitaire autoriteit.

De NVWA vond de besmetting in een partij pootaardappelen van het ras Cara die in de haven van Beverwijk klaar stond voor transport naar Egypte. De partij is afkomstig van een pootgoedteler in Friesland. Vervolgonderzoek wees uit dat geen besmettingen zijn gevonden in verwante partijen op andere bedrijven. Daarom gaat de NVWA er vanuit dat de besmetting is ontstaan op dit bedrijf.

Slootbagger op perceel

Wel is bruinrot gevonden in twee andere partijen van het ras Cara. Die zijn geteeld op hetzelfde perceel als de eerste besmette partij. Maar deze 2 partijen zijn niet verwant aan de eerste besmette partij. Daarom vermoedt de NVWA dat de besmetting op dat perceel is ontstaan. De NVWA heeft de bron niet vastgesteld, maar de verdenking gaat uit naar een te korte periode tussen het opbrengen en verspreiden van slootbagger op het perceel en de pootgoedteelt. De bruinrotbacterie kan ongeveer 1 maand overleven in bagger, maar dit kan langer zijn als er bitterzoetplanten in de bagger zit. De NVWA adviseert daarom om tussen het verspreiden van bagger en de aardappelteelt minimaal 1 jaar aan te houden.

Quarantainestatus

De verdenking ontstond tijdens een pre-exportinspectie van een partij pootaardappelen in de haven van Beverwijk nadat een verdachte knol was ontdekt. Bruinrot wordt veroorzaakt door de bacterie Ralstonia solanacearum. De bacterie heeft een quarantainestatus in de EU. Dit betreft de tweede vondst van bruinrot in pootaardappelen van oogst 2019. In december 2019 maakte de NVWA bekend dat bruinrot was gevonden in het ras Taurus, eveneens bij een pootgoedteler in Friesland.

Besmet verklaard

De NVWA legt maatregelen op aan bedrijven waar een besmetting met bruinrot is vastgesteld. De betreffende partij wordt besmet verklaard en alle andere pootgoedpartijen van het bedrijf mogen niet worden uitgeplant. Verder gelden er beperkingen aan de percelen en moeten hygiënemaatregelen worden genomen.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer