Brussel geeft meer tijd indienen meitelling

De Europese Commissie biedt lidstaten de mogelijkheid om de termijn voor het indienen van de Gecombineerde Opgave met een maand te verlengen vanwege de coronacrisis. Normaal moet de opgave, ook wel meitelling genoemd, voor 15 mei binnen zijn bij RVO.nl.

Dat is een van de concrete toezeggingen tijdens de videoconferentie van Europese landbouwministers over de coronacrisis. De Commissie erkent daarnaast dat aanvullende specifieke maatregelen nodig zijn om de agrarische sector te ondersteunen.

Problemen in agrarische sector vanwege corona

Via een videoconferentie spraken de Europese landbouwministers met Eurocommissaris Janusz Wojciechowski van landbouw en Virginijus Sinkevičius van visserij over de problemen in de agrarische sector en de visserij als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De primaire sector blijkt in veel lidstaten met dezelfde problemen te zitten: beperkingen in goederenvervoer, veranderingen in het consumptiepatroon en in de werking van de voedselketen als gevolg van de coronamaatregelen en het gebrek aan personeel als gevolg van grenssluitingen en eisen voor sociale afstandshouding of quarantainemaatregelen.

Corona Response Investment Initiative

Om problemen in de sector op te lossen, wijst de Commissie in eerste plaats naar het eerder aangekondigde Corona Response Investment Initiative (CRII), waarin € 37 miljard beschikbaar is voor alle lidstaten. Het geld is bestemd voor zorg, mkb en de arbeidsmarkt. De Europese Commissie wil daarnaast het maximum bedrag voor toegestane staatssteun verhogen naar € 100.000 per primair land- en tuinbouwbedrijf en € 120.000 per visser. Voor bedrijven die actief zijn in de verwerking en afzet van landbouwproducten wordt de drempel voor staatssteun vastgesteld op € 800.000.

GLB-eisen versoepelen

Daarnaast zegt de Commissie toe te willen kijken naar meer specifieke maatregelen voor de land- en tuinbouw, maar aan welke maatregelen dan wordt gedacht, is nog niet bekend. Verschillende lidstaten hebben hiervoor voorstellen gedaan om de GLB-eisen te versoepelen, de GLB-uitbetaling te vervroegen of de interventie- en crisismaatregelen in de GMO(gemeenschappelijke marktordening) te activeren. Nederland heeft dit ook geopperd voor de sierteeltsector.

‘Groene rijstroken’

Om het transport van producten veilig te stellen, zet de EU in op het instellen van zogenoemde ‘groene rijstroken’ waarop vervoer van voedsel en medische materialen ongehinderd door kan bij grensovergangen.

Met welke maatregelen de Europese Commissie uiteindelijk komt, moet nog besloten worden. Dat zal naar verwachting enkele dagen tot weken duren.

Steun sierteeltsector

Nederland vroeg bij de conferentie nadrukkelijk steun voor de sierteeltsector. Schouten wil de GMO-regeling voor groente- en fruit uitbreiden voor sierteeltproducten zodat telers toch een vergoeding kunnen krijgen voor product dat onverkoopbaar is. Of andere lidstaten Nederland hierbij willen steunen is nog niet duidelijk. Tijdens de conferentie reageerden landen niet op de voorstellen van andere lidstaten.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.