Doorgaan naar artikel

Brussel laat zich bijpraten over kooihuisvesting

Dierenactivisten willen af van boxen in de veehouderij. - Foto: Ronald Hissink

Dierenactivisten willen af van boxen in de veehouderij. - Foto: Ronald Hissink

Actievoerders willen af van kooihuisvesting in de veehouderij. Het Europees Parlement liet onderzoek doen naar alternatieve huisvestingsvormen en de introductie daarvan.

Het verder afbouwen van kooihuisvesting in de veehouderij is haalbaar, mits boeren zekerheid hebben dat ze de meerkosten van alternatieve huisvesting terug verdienen. De kostprijs van biggen uit vrijloopkraamhokken of eieren uit een scharrelstal is immers hoger dan uit een systeem met kraamboxen of verrijkte kooien. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit een rapport over het stoppen met kooihuisvesting, in opdracht van het Europees parlement.

Vooral aandacht voor kippen en varkens

Het rapport heeft de naam Stop het kooitijdperk, op zoek naar alternatieven. De auteurs geven een overzicht van alternatieven voor kooihuisvesting in de veehouderij en de effecten op dierenwelzijn en andere duurzaamheidszaken. Er wordt gekeken naar kooien bij diverse diersoorten, zoals varkens, kippen, eenden en konijnen. De aandacht gaat echter vooral uit naar varkens en kippen omdat deze diersoorten het meest worden gehouden en daar reeds diverse alternatieve huisvestingssystemen voor zijn.

Burgerinitiatief zet volksvertegenwoordigers aan denken

Het rapport is een reactie op het Europese burgerinitiatief met de naam Stop het kooitijdperk. Aan de basis van het burgerinitiatief staat de actiegroep Compassion in World Farming. Het voorstel kooien uit de veehouderij te verbannen is 1,4 miljoen keer getekend in de EU, en 153.000 keer in Nederland. Het speciale comité van het Europees Parlement dat dergelijke petities behandelt, zegt regelmatig dit soort verzoeken te ontvangen.

Kortere fixeerperiode

Specifiek voor de varkenshouderij staat in het rapport dat individuele huisvesting rond inseminatie beperkt kan worden tot 4 á 5 dagen in plaats van 28 dagen, zoals de Europese regels voorschrijven. In Nederland is al wetgeving dat zeugen maximaal vier dagen na inseminatie opgesloten mogen zitten. Voor de kraamstal is het belangrijk dat wordt gekozen voor een type huisvesting dat goed is voor de zeug en de biggen, volgens het rapport. Tijdelijk fixeren van de zeug rond werpen zorgt voor minder doodliggen van biggen, schrijven de auteurs. Voor de pluimveehouderij geldt dat scharrelhuisvesting meer vakmanschap verlangt van de boer dan kooihuisvesting.

Markt als route naar meer welzijn

De auteurs doen ook aanbevelingen om van kooien af te komen in de veehouderij. Een middel is subsidie voor alternatieve systemen. Voor de korte termijn is dat het meest kansrijk, maar het is vrijwillig. Een ander route is wetgeving. Dat is heel effectief, maar kost veel tijd door de formulering en invoering van wetten. De onderzoekers zien echter ook veel in de markt als oplossing om met de kooien te breken. Supermarktketens zouden dan het voortouw moeten nemen. Bijvoorbeeld door producten te verkopen van kooivrij gehouden dieren. Volgens de auteurs is financiële ondersteuning voor voorlopers in de sector en innovators ook belangrijk om de transitie te maken naar een kooivrije veehouderij.

Het rapport tenslotte is heel Nederlands. De auteurs zijn afkomstig van Wageningen UR en de Universiteit Utrecht.

Prijsinformatie over eieren vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Snel delen

Kees van Dooren
Kees van Dooren

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin