Doorgaan naar artikel

Brussel neemt het varkenswelzijn onder de loep

Foto: Henk Riswick

Foto: Henk Riswick

De Europese Commissie heeft een rapport laten maken over het varkenswelzijn in de EU. Dit vormt de basis voor nieuwe wetgeving.

De Europese Commissie heeft een uitvoerige evaluatie laten maken van de welzijnswetgeving voor de varkenshouderij. Dit is uitgevoerd door de Europese voedselautoriteit EFSA. De EFSA heeft gekeken naar de houderijsystemen voor alle diergroepen en wat de invloed ervan is op het welzijn. Ook heeft de dienst aanbevelingen geformuleerd. Ruimte en minder stress zijn punten die veelvuldig voorkomen in het ruim 300 pagina’s tellende rapport. Aanleiding voor de herijking van de welzijnswetgeving is de twee jaar geleden gepresenteerde van-boer-tot-bordstrategie.

Couperen is item

Naast ruimte gaat het rapport over het staarten couperenhttps://www.boerderij.nl/einde-couperen-varkensstaarten-in-2030 van biggen. Volgens de onderzoekers staat voor meer dan 90% vast dat couperen effectief is tegen problemen door staartbijten, maar tevens dat met goed management couperen overbodig is. Ook wordt ingegaan op spenen. Abrupt spenen heeft ook een reeks welzijnsgevolgen zoals, honger- dorstgevoel, stress en maag en darmproblemen.

Veehouderijbreed

Volgende maand komt de EFSA met adviezen over het welzijn van schapen, koeien, geiten en paarden en het welzijn tijdens transport. De adviezen vormen input voor de herziening van EU-dierenwelzijnswetgeving in 2023.

Beheer
WP Admin