Brussel stemt onder voorwaarden in met derogatie

Nederland heeft van de Europese Commissie toestemming gekregen voor het verlengen van de derogatie voor 2020 en 2021.

Het nitraatcomité stemde in met het voorstel van Nederland om de derogatie zoals in 2018 en 2019 voort te zetten. Wel moeten derogatiebedrijven extra maatregelen nemen vanwege de stikstofproblematiek. De extra aanpak van mestfraude, waar de Europese Commissie eerder ook om vroeg, worden ook opgenomen in de derogatievoorwaarden.

Bedrijven met minimaal 80% grasland mogen bij derogatie meer stikstof uit dierlijke mest toepassen dan de standaardnorm van 170 kilo per hectare. Derogatiebedrijven in het centrale en zuidelijke zandgebied en in het lössgebied mogen tot 230 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. In de rest van het land geldt een maximale norm van 250 kilo. Ook blijft gelden dat derogatiebedrijven alleen graasdiermest mogen gebruiken en geen fosfaatkunstmest.

Geen sleepvoetbemester bij warm weer

Om te voorkomen dat het uitrijden van meer dierlijke mest ook tot hogere ammoniakemissies zal leiden, stelt de Europese Commissie (EC) aanvullende regels voor derogatiebedrijven. Zo mogen boeren op klei- en veengrond alleen met een sleepvoet bemesten bij een maximum buitentemperatuur van 20 °C. Deze regel gaat nog dit jaar in, op het moment dat de Europese derogatiebeschikking is doorgevoerd in de Nederlandse regelgeving. Het ministerie verwacht dat dit over enkele weken zal zijn.

Bedrijven die gebruik maken van de vrijstellingsregeling voor bovengronds uitrijden mogen vanaf 2021 geen gebruik meer maken van derogatie. Deze bedrijven zullen moeten kiezen voor bovengronds uitrijden of derogatie. Daarnaast wordt als voorwaarde opgenomen dat derogatiebedrijven voor het einde van dit jaar gecoacht zullen worden over de stikstofmaatregelen van het kabinet.

Besprekingen met Europese Commissie

Landbouwminister Carola Schouten is blij met de goedkeuring van het derogatieverzoek. “Ik ben verheugd dat dit resultaat is bereikt. Tegelijkertijd realiseer ik me dat deze duidelijkheid later komt dan gewenst. De reden hiervoor is dat de besprekingen met de Europese Commissie in de afgelopen periode meer tijd hebben gekost door diverse ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de waterkwaliteit. Dit betreft onder andere de lokale droogte in 2017 en de landelijke droogte in 2018, evenals de implementatie van de maatregelen om de naleving van de mestregelgeving te verbeteren. Daarnaast zijn de gevolgen van de stikstofproblematiek op het milieu en de waterkwaliteit onderwerp van gesprek geweest. Deze ontwikkelingen zijn door de Europese Commissie betrokken in de besprekingen over verlenging van de derogatie”, schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

De precieze details van de nieuwe derogatie worden over enkele weken bekend, als de beschikking is opgesteld door de Europese Commissie.

Kosten deelname derogatie

De vergunningplicht die sinds de derogatie voor 2018 en 2019 is ingesteld, blijft bestaan. De kosten voor deelname aan derogatie en voor monitoring blijven in 2020 en 2021 ongewijzigd ten opzichte van 2019: € 50 voor de vergunning en een bedrag voor het monitoren van de milieueffecten, dat afhankelijk is van het bedrijfsoppervlakte. Voor bedrijven met 40 tot 45 hectare is dit bijvoorbeeld € 295,80.

Bij bedrijven die de derogatievoorschriften overtreden wordt de vergunning ingetrokken en deze mogen ook in het volgende kalenderjaar geen gebruik maken van de verruimde normen. Daarnaast blijft de korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kilo per hectare gelden in geval van graslandvernieuwing en dit geldt ook voor de korting op de stikstofgebruiksnorm van 65 kilo per hectare als gras gescheurd wordt voor maïs op zand en lössgronden.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.