Brussel versoepelt residu-eis chloorprofam in aardappelen

09-10-2020 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Er komt een tijdelijke maximale residu limiet (MRL) van 0,4 milligram per kilo voor het kiemremmingsmiddel chloorprofam bij consumptieaardappelen.

De exacte ingangsdatum van de limiet van 0,4 milligram is nog niet bekend. Tot die tijd geldt de oude limiet van 10 milligram. De zeer strenge limiet van 0,01 milligram gaat volgens de Brancheorganisatie Akkerbouw dan niet gelden voor oogst 2020.

De aardappelsector kan opgelucht adem halen. Want resten van chloorprofam kunnen lang blijven hangen in bewaarplaatsen. Dan kunnen aardappelen meer dan die 0,01 milligram chloorprofam per kilo aardappelen bevatten en worden dan afgekeurd voor consumptie.

Besluitvorming binnen de EU

Het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoerders (SCoPAFF) in Brussel is akkoord gegaan met de tijdelijke limiet. BO Akkerbouw verwacht dat de tijdelijke MRL ingaat rond de zomer van 2021. De exacte ingangsdatum is afhankelijk van hoe lang de besluitvorming binnen de Europese Unie duurt. Het gebruik van chloorprofam is niet meer toegestaan, maar consumptieaardappelen kunnen in seizoen 2020-‘21 nog onder de huidige MRL worden afgeleverd.

Deze problematiek heeft voor veel hoofdpijn gezorgd in de hele sector

Het gebruik van chloorprofam is sinds juli 2020 niet meer toegestaan in de EU. Nadat de Europese Unie had besloten om de toelating van het middel niet te verlengen, zou de MRL normaal gesproken terugvallen naar de detectiegrens van 0,01 milligram. Nu gaat dus een tijdelijke grens van 0,4 milligram gelden. Tot die tijd hanteert de EU de huidige limiet van 10 milligram.

Ingangsdatum zomer 2021

Het besluit van het Permanent Comité gaat nu naar de Europese Raad en het Europees Parlement. Officiële publicatie volgt over drie tot zes maanden. De tijdelijke MRL gaat zes maanden na deze publicatie in. Daarom is de exacte datum nog niet bekend, maar BO Akkerbouw verwacht dat die rond de zomer van 2021 ligt.

Consumptieaardappelen die worden geïmporteerd van buiten de Europese Unie moeten straks ook aan de tijdelijke MRL voldoen. Volgens BO Akkerbouw blijft de kiemremming bij export van consumptieaardappelen naar verre bestemmingen een probleem. Voor dat vraagstuk is vooralsnog geen oplossing in beeld.

Alternatieve middelen

Directeur André Hoogendijk is opgelucht. “Deze problematiek heeft voor veel hoofdpijn gezorgd in de hele sector. In de Taskforce Kiemremming van BO Akkerbouw hebben LTO, NAV, VAVI en NAO hard gewerkt aan een oplossing, samen met hun Europese partners. Er zijn inmiddels alternatieve middelen beschikbaar voor de bewaring en er ligt een schoonmaakprotocol voor bewaarplaatsen. Nu is er dan ook duidelijkheid over de tijdelijke MRL. Hiermee kan de sector verder.”

BO Akkerbouw heeft een beslisboom laten opstellen voor het gebruik van alternatieve kiemremmingsmiddelen in de bewaring van aardappelen. Ook is een schoonmaakprotocol voor de bewaarplaatsen opgesteld waar in het verleden chloorprofam is gebruikt.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer