Doorgaan naar artikel

Brussel wil 35 miljard kuub biogas in 2030

Foto: DPA premium

Foto: DPA

Europa moet in 2030 35 miljard kubieke meter biogas produceren. Dat is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van 2015.

Vooral in de landbouw kan de biogasproductie worden opgevoerd, zo stelt de Europese Commissie in een stuk over meer betaalbare, veilige en duurzame energie. De biogasproductie in Nederland was in 2021 221 miljoen kuub.

Voordelen van biogasproductie

Biogas kan een schone hernieuwbare en betrouwbare energiebron en een nieuw inkomen voor boeren opleveren, aldus het stuk, dat onder andere is gericht aan de Europese Raad en het Europees Parlement. De Europese Commissie ziet verschillende voordelen van de biogasproductie. Bij de productie en opslag van biogas is er minder uitstoot van het broeikasgas methaan, het opgeslagen gas kan worden ingezet om pieken in de energiebehoefte op te vangen en het vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Daarnaast kan biogasproductie bijdragen aan de vergroening van de landbouw, aldus de Europese Commissie.

Kringlooplandbouw

De European Biogas Association (EBA) zegt dat biogasproductie goed past in kringlooplandbouw, waarbij de restproducten van de energieproductie weer worden hergebruikt als meststof (digestaat) op het land. Volgens de EBA kunnen methaanemissies uit de landbouw worden voorkomen als de mest wordt gebruikt voor methaanproductie. De Europese Commissie moedigt lidstaten aan om via de Nationaal Strategische Plannen boeren te stimuleren biogas te produceren.

Andere maatregelen op landbouwmarkt

In het nog niet officieel gepubliceerde stuk moeten naast de stimulering van de eigen energieproductie nog andere maatregelen op de landbouwmarkt worden getroffen, die gericht zijn op de verlaging van de energieprijzen. De Europese Commissie kijkt naar de structurele problemen, risico’s en kwetsbaarheden in de voedselketen. Doel is om te zorgen dat de Europese Unie zelfstandig en autonoom wordt als het gaat om voedselvoorziening en voedselzekerheid.

Eigen Europese energievoorziening

Op een conferentie over circulaire economie en duurzame productie zei Europees Commissaris Frans Timmermans op dinsdag 1 maart dat het van groot belang is dat Europa zijn eigen energievoorziening ter hand neemt, ook gezien de recente ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne en in het licht van de jongste rapportages over de ontwikkelingen van het klimaat.

Investeren in collectieve veiligheid

Timmermans schetst dat de motieven van Rusland in de oorlog met Oekraïne ook mede klimaatgedreven zijn. Ruslands ongemak zit hem ook in het verdwijnen van de permafrost, mislukte oogsten en natuurbranden.“Door in onze economie te investeren, in de kringloopeconomie, investeren we ook in de collectieve veiligheid en in een toekomst waarin we kunnen geloven”, aldus Timmermans.

Marktinformatie over energieprijzen zoals van diesel, gas, en elektra vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Beheer
WP Admin