Brussel: zes landen moeten meer doen voor nitraatrichtlijn

Foto: Canva
Foto: Canva

Nederland moet nog meer doen om de uitstoot van stikstof en fosfaat naar oppervlakte- en grondwater voldoende te verminderen. Dat blijkt uit een Europese rapportage over de jaren 2016-2019. Maar ons land is zeker niet het enige land dat het doel niet haalt.

Dertig jaar na het vaststellen van de nitraatrichtlijn is ondanks inspanningen nog niet genoeg bereikt, aldus een verslag van de Europese Commissie. Sommige lidstaten hebben op hun hele grondgebied te kampen met met slechte waterkwaliteit en, zoals de Commissie het zegt, ‘een systemisch probleem met het beheren van nutriëntenverliezen vanuit de landbouw’. Genoemd worden, naast Nederland: België (Vlaams Gewest), Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Letland, Luxemburg, Malta, Polen, Spanje en Tsjechië.

Enkele van deze landen moeten dringend extra maatregelen nemen, vindt de Europese Commissie. Het gaat naast Nederland om België, Duitsland, Luxemburg, Spanje en Tsjechië. Die landen zijn het verst verwijderd van de doelstellingen van de nitraatrichtlijn.

Grondwaterstations

In de hele EU is op 14,1% van de grondwaterstations een te hoog nitraatgehalte vastgesteld. Dat aantal bleef ongeveer stabiel de afgelopen jaren. Het jaarlijks gemiddelde gehalte is daar meer dan 50 milligram per liter. In Nederland speelt dat in het Zuidoosten. De rest kleurt grotendeels donkergroen op het kaartje hieronder.

De kwaliteit van het oppervlaktewater is veel vaker onder de maat. Ongeveer een derde van de Europese wateren is ‘eutroof’, en bevat te veel stikstof en fosfaat. Een aantal lidstaten die zich onderscheiden door hun grote aantal eutrofe wateren zijn België, Denemarken, Duitsland, Finland, Letland, Luxemburg, Polen en Tsjechië, meldt het rapport. Nederland komt in dat rijtje niet voor.

Lees verder onder het kaartje.

Zuidoost-Nederland kleur rood, daar zitten de gehaltes nog boven de maximum toegestane 50 mg/liter grondwater. Het kaartje laat ook zien dat Nederland lang niet de enige lidstaat is met een probleem. Grote delen van Duitsland hebben te veel of bijna te veel nitraat in het grondwater, evenals delen van Spanje. - Bron: rapport Europese Commissie
Zuidoost-Nederland kleur rood, daar zitten de gehaltes nog boven de maximum toegestane 50 mg/liter grondwater. Het kaartje laat ook zien dat Nederland lang niet de enige lidstaat is met een probleem. Grote delen van Duitsland hebben te veel of bijna te veel nitraat in het grondwater, evenals delen van Spanje. - Bron: rapport Europese Commissie

Derogatie

Naast Nederland is er derogatie (ontheffing om meer mest uit te rijden dan 170 kilo N uit dierlijke mest per hectare) verleend aan Vlaanderen, Denemarken, Ierland, Italië (alleen Lombardije en Piemonte). Die van Italië is na 2019 niet verlengd. Ook Noord-Ierland had ten tijde van de brexit nog derogatie.

Zoals bekend moet Nederland nog toestemming krijgen voor een nieuwe derogatie vanaf 2022. Duidelijkheid daarover zal pas ver in het volgende jaar komen.

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur


Beheer