Btw-teruggave opfokkosten gemiddeld € 800

Veehouders die begin 2018 verplicht in de btw-regeling zaten, kunnen alsnog de btw in opfokkosten van jongvee terugvragen.

Volgens de vereniging van agrarische accountants VLB en LTO Nederland levert dat voor de betrokken ondernemers gemiddeld een voordeel van € 800 op. Dat melden VLB en LTO in een gezamenlijke verklaring. De VLB en LTO zijn al langer bezig om de btw op opfokkosten zoals voer, huisvesting en andere kosten, zoals de dierenartskosten, terug te krijgen voor bedrijven die moesten overstappen van de landbouwregeling naar de algemene btw-regeling. In juni heeft de VLB daarover gelijk gekregen van de Hoge Raad. Het wachten was nog op een praktische uitvoering zonder al te veel administratieve rompslomp.

Afspraken met Belastingdienst

In de afspraken die nu zijn gemaakt, wordt de teruggaaf voor melkveehouders berekend volgens een vast percentage. Daar is al maanden op aangedrongen door Bert van den Kerkhof, voorzitter van de vaksectie recht van de VLB. Ondernemers die tijdig bezwaar hebben gemaakt, kunnen de zogenoemde herzienings-btw volledig terugvragen. Veehouders met jongvee van andere diersoorten, zoals geiten of schapen, krijgen het advies om zelf met de Belastingdienst te overleggen over een oplossing.

De Belastingdienst wil ondernemers die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt niet volledig tegemoetkomen. VLB en LTO vinden dat ook deze groep alsnog tegemoet moet worden gekomen.

Ondernemers die per 1 januari zijn overgestapt naar de ‘normale’ btw-regeling krijgen het advies om contact op te nemen met hun adviseur om de teruggave te regelen.

Meer informatie is te vinden bij de Belastingdienst en bij de VLB.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.