Doorgaan naar artikel

Buitengebied wordt leeggeroofd

Gps-systemen zijn makkelijk te vinden voor criminelen. De schade is niet alleen het het verloren materiaal maar ook vaak een onbruikbare machine. - Foto: Hans Prinsen

Gps-systemen zijn makkelijk te vinden voor criminelen. De schade is niet alleen het het verloren materiaal maar ook vaak een onbruikbare machine. - Foto: Hans Prinsen

Diefstal van gps-apparatuur van landbouwmachines gaat onverminderd door, signaleert Cumela. Het is werk van goed georganiseerde bendes die al voor miljoenen bij elkaar hebben geroofd. Preventie en opsporing moeten beter, maar ook is er een oproep aan leveranciers om betere beveiliging in te bouwen.

Niemand houdt een totaaloverzicht bij, maar bij Cumela, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra, schatten we dat er in de afgelopen jaren voor zeker € 5 miljoen tot € 10 miljoen aan schade is veroorzaakt door weggeroofde apparatuur en verdwenen data voor de precisielandbouw.

Wekelijks meldingen

Dit is het werk van goed georganiseerde, criminele bendes die door het buitengebied trekken. Bijna wekelijks krijgen wij meldingen binnen van ondernemers over gps-diefstallen. Recent riepen wij korpsbeheerders en de politiek op om meer aandacht te besteden aan de veiligheid in het buitengebied en het opsporen van deze internationale bendes.

Criminele bendes

De criminele bendes die ’s nachts door het buitengebied trekken, deinzen nergens voor terug. Honden worden verdoofd, alarmsystemen omzeild en hekken opengebroken. Uit politieonderzoek blijkt dat het gaat om mobiele, internationale bendes. Het is onacceptabel dat zij nu al een aantal jaar ongestoord hun gang kunnen gaan.

Het is onacceptabel dat de internationale bendes nu al een aantal jaar ongestoord hun gang kunnen gaan

Impact op veiligheidsgevoel

Los van de miljoenen schade heeft dit ook grote impact op het veiligheidsgevoel op het platteland. De onbevangenheid is er wel vanaf! We zien dat er vooral in de nachtelijke uren te weinig politiecapaciteit is in het buitengebied, en daarmee dus geen zichtbaarheid. In combinatie met de lange aanrijtijden betekent dit vrij spel voor criminelen.

Schade in de cumelasector

Het is voor ondernemers die in het bezit zijn van gps-apparatuur zo langzamerhand niet meer de vraag óf, maar wanneer ze bezocht gaan worden. Afgelopen twee jaar hebben we het aantal diefstallen onder onze leden bijgehouden. Dit jaar staat de teller alweer op 28 diefstallen, waarbij meer dan 125 systemen en onderdelen zoals ontvangers, schermen en boordcomputers zijn verdwenen. Alleen al in de cumelasector ligt de schade rond de € 2 miljoen. Over de diefstallen op agrarische bedrijven worden, zover wij weten, geen exacte cijfers bijgehouden. De schade bestaat dus niet alleen uit apparatuur, maar ook uit verdwenen data voor precisielandbouw.

Verzekerbaarheid gps-apparatuur

Bij Cumela vrezen we dat de verzekerbaarheid van gps-apparatuur in gevaar komt. Om apparatuur te kunnen verzekeren moet er namelijk sprake zijn van een ‘onzeker voorval’ en in dit geval kunnen we daar al bijna niet meer van spreken. Als de trend niet wordt doorbroken, dan moeten verzekeraars maatregelen gaan nemen met vergaande beveiligingseisen. Denk daarbij aan de ‘nachtclausule’ die in het verleden op bedrijfswagens is gekomen.

Betere preventie

We zien onderweg dat er qua preventie ook nog winst te behalen is in het buitengebied. De vaak afgelegen ligging, de vrije toegang tot erven en de open kapschuren maken het bendes erg gemakkelijk. Het beveiligingssysteem moet op veel bedrijven aangepakt worden.

Vaak zien we dat de beveiliging niet meegegroeid is met de rest van het bedrijf. Onze verzekeringsadviseurs geven daarom niet alleen advies over verzekeringen, maar ook over beveiliging en andere risico’s. We geloven namelijk dat voorkomen beter is dan genezen! De preventie moet in ieder geval beter, om bedrijven in het buitengebied en hun apparatuur verzekerbaar te houden.

De preventie moet in ieder geval beter, om bedrijven in het buitengebied en hun apparatuur verzekerbaar te houden

Leveranciers aan zet

Om strenge beveiligingseisen vanuit verzekeraars te voorkomen en het stelen van gps-apparatuur minder aantrekkelijk te maken, zijn de leveranciers aan zet. Waarom ontwikkelen zij bijvoorbeeld niet technische toepassing, waarmee de apparatuur op afstand uitgeschakeld of gedeactiveerd kan worden na een diefstal. Beter nog zou een softwaremodule ‘Find my gps-device’ zijn, zoals tegenwoordig heel normaal is op je mobiele telefoon en waardoor die nauwelijks nog gestolen worden. Helaas zien we tot op heden geen enkele fabrikant grote stappen zetten op dit gebied.

Afsluitbaarheid werkmaterieel

Ook laat de afsluitbaarheid van werkmaterieel nog steeds te wensen over. Een unieke sleutel voor je machine is meer uitzondering dan regel. Er is bij het ontwikkelen van werkmaterieel blijkbaar meer aandacht voor de functionaliteit dan voor diefstalpreventie. Als je een tractor van 150.000 euro koopt, dan mag je toch ook wel wat kwaliteit verwachten om deze goed af te kunnen sluiten. Dit is bizar, een gemiddelde scooter is beter beveiligd.

Werk aan de winkel

Oftewel: er is werk aan de winkel! Voor de leveranciers, voor de ondernemers én voor de korpsbeheerders en de politiek. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het buitengebied niet meer leeggeroofd wordt door deze criminelen. En, zie je wat verdachts? Bel gelijk 112!

Beheer
WP Admin