Burgemeesters kaarten boerenzorgen aan bij Rutte

Protesterende boeren bij het provinciehuis van Overijssel, oktober 2019. - Foto: ANP
Protesterende boeren bij het provinciehuis van Overijssel, oktober 2019. - Foto: ANP

Elf burgemeesters uit de regio IJsselland (Ov.) uiten in een brief aan minister-president Mark Rutte hun begrip en zorg over de onzekere situaties waarin veel boeren uit de regio verkeren.

Daarom hebben de elf gemeenten afgesproken dat ze de boeren in beginsel de ruimte geven om te demonstreren om zo hun boodschap te laten horen. “Ook hebben we toegezegd hun zorgen en dilemma’s onder de aandacht te brengen van de regering”, aldus burgemeester van Zwolle Peter Snijders, die de brief namens de elf burgemeesters ondertekend heeft.

Gemoedelijke acties, maar escalatie dreigt

De burgemeesters schrijven dat zij geconfronteerd zijn met de acties van boeren die gefrustreerd zijn over de maatregelen en het stikstofbeleid. “In onze regio zijn de acties over het algemeen vrij ordentelijk verlopen, waarbij de organisatoren in goed contact stonden met de politie en betrokken gemeente.”

Maar de burgemeesters zien dat de emoties verder oplopen en dat er bereidheid is om de acties groter op te zetten, met meer overlast voor de samenleving. “Daarmee nemen de risico’s op onveilige situaties toe. Dat baart ons zorgen. Daarom zijn we vorige week met een aantal vertegenwoordigers van boeren(organisaties) in gesprek gegaan.”

Doorrekening alternatief voerplan

Uit het gesprek is duidelijk geworden dat de boeren met de minister willen praten over het beleid en de voorgestelde voermaatregel. Dat de minister nu een eerste stap richting de boeren zet door het sectorplan door te laten rekenen én dat ze deskundigen laat kijken naar de effecten van de voermaatregel op de diergezondheid, zijn stapjes in de goede richting.

“Wij hopen dat u en uw ministers in gesprek blijven met de boerensector over een voor hen haalbare oplossing van de stikstofproblematiek, om verdere escalatie van de boerenacties te voorkomen”, aldus de burgemeesters aan minister-president Mark Rutte.

Verbod trekkerprotest niet verlengd

Afgelopen week werd er in de regio nog een verbod ingesteld voor trekkerprotesten. Aanleiding daarvoor was de blokkade van het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Burgemeesters en boeren hebben nadien afgesproken dat dergelijke blokkades niet meer zullen voorkomen. Ook willen de boeren nieuwe demonstraties in het vervolg aanmelden, zo meldt een woordvoerster van Veiligheidsregio IJsselland. Het verbod op trekkerprotesten eindigt vrijdag 17 juli om 18.00 uur.

Essink
Stefan Essink Voormalig redacteur


Beheer