Burgerinitiatief wil 15% van alle landbouwgrond kopen

28-11-2019 | |
Foto: Martijn ter Horst -
Foto: Martijn ter Horst

De kort geleden opgerichte coöperatie Land van Ons wil met zoveel mogelijk burgers landbouwgrond gaan kopen.

De bedoeling is om op die manier bij te dragen aan herstel van de biodiversiteit en het landschap in Nederland. Onder het motto ‘Samen werken aan herstel van landschap en biodiversiteit. Koop samen met ons landbouwgrond en wordt mede-eigenaar’, probeert de coöperatie zoveel mogelijk mensen te interesseren om mee te doen.

Vitaliteit bodem herstellen

Op elk aangekocht perceel wordt de vitaliteit van de grond hersteld en zullen landschapselementen zoals heggen, houtwallen en bomen worden aangeplant, aldus de coöperatie. Vervolgens zal de grond weer onder voorwaarden beschikbaar komen voor extensieve landbouw en de duurzame voedselvoorziening.

300.000 hectare landbouwgrond in 10 jaar

De initiatiefnemers hebben grote ambities. Het doel is 1,5 miljoen leden te krijgen en gezamenlijk de aankoop van maar liefst 300.000 hectare landbouwgrond in 10 jaar te realiseren. Dat komt neer op ongeveer 15% van het totale Nederlandse landbouwareaal.

Land van Ons neemt dit initiatief omdat de afgelopen 50 jaar zowel de overheid als landbouw-, natuur- en milieuorganisaties niet in staat zijn gebleken de enorme achteruitgang van onze biodiversiteit tot staan te brengen, aldus de coöperatie. Daarom moeten nu burgers zelf hun verantwoordelijkheid nemen om te werken aan een duurzame inrichting van ons landschap. Waarin niet alleen de biodiversiteit wordt hersteld, maar waar ook weer aandacht is voor het landschap. De economie zal hierbij ondergeschikt zijn.

Land van Ons is een initiatief van Jaap Benschop en Franke Remerie. Benschop heeft 8 jaar voor een specialistische dienst van Rijkswaterstaat gewerkt. Daarna is hij overgestapt naar Goudappel Coffeng, een groot verkeerskundig adviesbureau, waarvoor hij de laatste 18 jaar als directeur werkzaam was.

Remerie heeft de laatste 20 jaar vanuit zijn eenmanszaak ZIN Initiatief Kracht als interim-directeur, bestuurder of projecttrekker gewerkt in tal van sectoren. In de jaren 90 was hij initiatiefnemer van Treintaxi, het eerste grootschalige deeltaxi-systeem in Nederland.

Beukema
Eric Beukema Redacteur
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.