BVD in België daalt nog altijd

Na de start van het BVD-programma in België in januari 2015 is het aantal kalveren dat geboren wordt met een BVD-besmetting (drager) sterk gedaald.

In 2015 was 0,5% van de geboren kalveren getypeerd als drager. In absolute aantallen ging dat om 2.792 dieren. In 2019 bleken er nog maar 166 dragers geboren te zijn, en in 2020 zijn er tot nog toe slechts 51 dragers gevonden. Deze 51 dragers zijn gevonden op 27 bedrijven.

Daling belangrijk

Deze daling is volgens Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) belangrijk, omdat dragers besmet zijn in de baarmoeder ten gevolge van een al dan niet tijdelijke infectie van het moederdier. Hierdoor beschouwt het kalf het BVD-virus als lichaamseigen en zal het nooit afweer ontwikkelen tegen het virus. Deze permanent geïnfecteerde kalveren houden het virus niet alleen in stand,maar verspreiden het ook. Hoe minder dragers er zijn, hoe kleiner dit risico.

BVD-vrij is haalbare kaart

Voor het programma startte, had een gemiddeld rundveebedrijf gemiddeld elke vijf jaar te kampen met BVD-insleep. Dankzij de sterke daling van het aantal dragers en de strikte maatregelen op besmette bedrijven is het voor de meeste bedrijven een haalbare kaart geworden om BVD-vrij te blijven.

DGZ: niet verslappen

DGZ waarschuwt dat veehouders niet moeten verslappen. Het is uitermate belangrijk om te vermijden dat er steeds weer een beperkt aantal nieuw geïnfecteerde bedrijven bijkomt. Aandacht bij aankoop van dieren is daarbij essentieel, want een van de voornaamste oorzaken van insleep is de aankoop van een ‘Trojaanse koe’. Dit is een koe die zelf BVD vrij is, maar drachtig is van een BVD-drager. Dit was het geval bij bijna de helft van de bedrijven die in 2019 voor het eerst een infectie hadden.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.