Calon: kabinetssteun goede eerste stap, maar er is meer nodig

De voorgestelde maatregelen van het kabinet om de economische klap van het coronavirus op te vangen, zijn waarschijnlijk nog niet genoeg, maar een goede eerste stap. Dat vindt LTO-voorzitter Marc Calon. “De eerste klap is een daalder waard.”

De coronacrisis gaat pijn doen, verwacht Calon, die nu naar eigen zeggen 24/7 bezig is met crisisoverleggen, binnen en buiten LTO. “Dalende prijzen in bijvoorbeeld de fritesaardappelen, sierteelt en varkenshouderij, dat kost enorm veel geld. Bij sommige bedrijven valt nu de afzet helemaal weg, maar de kosten gaan gewoon door.”

Het is goed dat er nu maatregelen zijn om de continuïteit van bedrijven te waarborgen, zoals het betalen van 90% van de loonkosten, het uitstellen van de financieringskosten en aflossing door de banken, aldus Calon. “Maar daarmee zijn we er niet. LTO is ook nog bezig met een mogelijkheid voor het uitstellen van lokale belastingen. En er moet ook gedacht worden aan de zzp’ers in de sector.”

‘€ 20 miljard waarschijnlijk niet genoeg’

De nu uitgetrokken € 20 miljard voor het bedrijfsleven, waar dus ook boeren en tuinders van kunnen profiteren, is volgens Calon waarschijnlijk nog niet genoeg om de economische crisis die het coronavirus aan het veroorzaken is, het hoofd te bieden. “We moeten er nu voor zorgen dat deze zo zacht mogelijk landt. Er zijn goede afspraken gemaakt met het kabinet, nu moet alles operationeel worden.”

Calon schuift wekelijks aan bij het overleg tussen de werkgeversorganisaties en de ministers Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, Hoekstra van Financiën en Koolmees van Sociale Zaken. “Een productief en effectief overleg, want er worden echt zaken gedaan. Wat dat betreft wil ik een pluim uitdelen aan het kabinet.”

Beschikbaarheid arbeidskrachten lastig punt

Een grote zorg van tuinders is de beschikbaarheid van arbeidskrachten. De LTO-voorzitter ziet dat dit een lastig punt is. “Polen maakt z’n eigen regels, zolang het mogelijk is dat werknemers daarvandaan naar Duitsland komen vinden wij dat ze ook naar Nederland moeten kunnen komen. Open grenzen zijn sowieso belangrijk: de export is van levensbelang voor de sector.”

Calon vervolgt: “Via het ministerie van Infrastructuur wordt nu gepleit om zogenaamde ‘green lanes’ in te voeren voor landbouwproducten en veevervoer, zodat dit door kan gaan. Die afspraak is goed, maar de uitwerking is soms lastig, er staan nu soms al lange files bij de grens.”

De oproep van het kabinet aan partijen om redelijk te zijn in de onderhandelingen, valt in goede aarde bij LTO. “We hebben met de supermarkten afgesproken dat ze geen misbruik gaan maken van de ontstane situatie. De supers zijn zich bewust van de situatie van boeren.”

Vinger aan de pols houden in andere dossiers

Corona voert nu de hoofdmoot in de agenda’s, maar Calon wil ook de vinger aan de pols houden bij in de andere belangrijke dossiers, bijvoorbeeld gewasbescherming en stikstof. “Als LTO zijnde vinden we het belangrijk dat er nu verder onderhandeld wordt met het kabinet. We moeten die miljoenen voor innovatie en vrijwillige uitkoop in gebieden die op slot zitten – niet alleen vanwege stikstof – binnenhalen. Het liefst voor deze voorjaarsnota, begin april.”

van Rooijen


Beheer