Doorgaan naar artikel

Calon miste voelhorens voor zijn achterban

Geüpdatet op:
Nationale politiek & beleid
Achtergrond
Marc Calon treedt per direct terug als voorzitter van LTO Nederland. - Foto: ANP

Marc Calon treedt per direct terug als voorzitter van LTO Nederland. - Foto: ANP

Marc Calon stopt per onmiddellijke ingang als voorzitter van LTO Nederland. Het gebrek aan draagvlak deed hem besluiten op te stappen.

Twee maanden geleden wilde Marc Calon nog helemaal gaan voor een tweede termijn. Woensdag 13 mei hing hij alsnog de lier aan de wilgen. LTO Nederland moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. Dat hij opstapt, is mede omdat hij te weinig gevoel had bij het sentiment van de achterban, die blij was met een Landbouw Collectief dat één vuist maakte richting het landbouwministerie. Calon had nauwelijks een warm gevoel bij het Landbouw Collectief.

Type straatvechter in maatpak

Van Calon wordt gezegd dat hij het type straatvechter in maatpak is. Hij klinkt soms als een bullebak, slijmt als het nodig is en als het moet en kan, sluit hij ook compromissen. Het hoogst haalbare compromis kon hij echter bij zijn achterban niet altijd als winst verkopen. Sterker nog: het feit dat hij bereid was tot compromissen met de overheid, wordt hem in sommige kringen zelfs verweten.

Adressenboekje met prominenten

Een dag voor zijn vertrek zat Marc Calon als LTO-voorzitter in de Eerste Kamer om toe te lichten hoe LTO aankijkt tegen het handelsverdrag met Canada. Hij werd in de hoorzitting voorafgegaan door Europees Handelscommissaris Phil Hogan. Toen Hogan klaar was, stuurde Calon een bericht per WhatsApp aan de handelscommissaris: “Well done!”, schreef Calon. Dat Calon Phil Hogan in zijn adressenboekje heeft staan, zegt iets over zijn uitgebreide netwerk. De mobiele nummers van minister-president Rutte, landbouwminister Schouten en hun belangrijkste ambtenaren staan ook in Calons contactenlijst. Hij leek er ook mee te koketteren. “Ik zei: Mark, we moeten even praten”, vertelde hij dan over zijn contact met de premier – om vervolgens over de inhoud van het gesprek te zwijgen.

Nieuwe structuur van LTO Nederland

In de ruim drie jaar dat hij LTO-voorzitter is geweest, heeft hij de nieuwe structuur van LTO Nederland vormgegeven, met sectorale en themagerichte boegbeelden. Onder zijn verantwoordelijkheid verhuisde LTO naar een pand, dat naast het ministerie van Landbouw ligt.

Formatie

Toen in het voorjaar van 2017 de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer nog gaande was, begon hij met zijn lobby voor LTO. Een van de speerpunten was dat het landbouwministerie terug moest komen. Calon schoof bij beoogd premier Rutte en CDA-leider Buma aan tafel en legde de wensen van de landbouw op tafel. Het ministerie van Landbouw kwam er, in het regeerakkoord stond dat er geen gedwongen krimp van de veestapel komt, het belang van de export voor de land- en tuinbouw was expliciet benoemd. Calon verwoordde het zo: “Wij hebben de formatie gewonnen.”

Op basis van informatie van het landbouwministerie, ging Calon hard tekeer tegen zijn eigen achterban

I&R-fraude

Ronduit ongelukkig was zijn optreden tijdens de zogenoemde I&R-fraude, begin 2018. Op basis van informatie van het landbouwministerie, ging Calon hard tekeer tegen zijn eigen achterban. Achteraf bleek dat het ministerie te hard van stapel was gelopen en Calon zich daarin had mee laten slepen. Dat werd hem door de betrokken melkveehouders niet in dank afgenomen. Hij stak daarna zijn ongenoegen over de inzet van het ministerie niet onder stoelen of banken tijdens een gesprek met de minister.

‘Regelneukerij belangrijker dan het boerenbelang’

Zijn ongepolijste woordgebruik werd hem niet altijd in dank afgenomen. Toen hij tijdens de droge zomer van 2018 zei dat het ministerie ‘geen flikker uitvoerde’ voor boeren en ‘regelneukerij belangrijker vond dan het boerenbelang’ leek de chemie tussen Calon en landbouwminister Schouten tot een dieptepunt gedaald. Bij de opening van het nieuwe gebouw van LTO werd landbouwminister Schouten geïntroduceerd Calon als ‘buurvrouw Carola’ van ‘ons ministerie’. Schouten repliceerde dat buurman Marc wel eens op de koffie kon komen, maar niet elke dag.

Sinds woensdag zijn Carola en Marc geen buren meer.

Snel delen

Image
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin