Campagne voor ‘bedreigde boer’ breidt uit

19-01 | |
Tot de verkiezingen voor Provinciale Staten wordt via verschillende kanalen gesteld dat de voedselproductie onder druk staat. - Foto: Geefboerentoekomst.nl
Tot de verkiezingen voor Provinciale Staten wordt via verschillende kanalen gesteld dat de voedselproductie onder druk staat. - Foto: Geefboerentoekomst.nl

Met een grootscheepse publiekscampagne willen (voer-)bedrijven en regionale landbouworganisaties de positie van de boer markeren.

Tot de verkiezingen voor de Provinciale Staten wordt via verschillende kanalen, onder andere via radiospots gesteld dat de voedselproductie in Nederland onder druk staat en dat de boer ‘bedreigd’ wordt door het beleid. Ook komt er een kieswijzer.

De initiatiefnemers zijn de regionale landbouworganisaties ZLTO, LLTB en LTO Noord samen voerbedrijven De Heus, Agruniek Rijnvallei, Voergroep Zuid, Vitelia, Fransen Gerrits, Nijssen Company, De Valk Wekerom, en mestverwerker BMC Moerdijk.

De campagne is een voortzetting van een eerder initiatief dat in met name in Zuid-Nederland is ingezet.

Meer bedrijven uitgenodigd voor deelname

Grote voerbedrijven als Agrifirm en ForFarmers staan niet bij de initiatiefnemers, evenmin als coöperatieve zuivelondernemingen als FrieslandCampina. Op de website worden andere bedrijven uitgenodigd deel te nemen aan de campagne. De initiatiefnemers stellen dat het overheidsbeleid door verschillende brillen kan worden bekeken en dat zij hun eigen bril hebben kozen.

De initiatiefnemers stellen in campagneteksten onder meer dat het ‘waanzin’ is dat de overheid ruim € 24 miljard besteed aan stikstofreductie en natuurherstel. Dat geld kan beter worden besteed aan zorg, woningbouw en veiligheid, of de schadeloosstelling voor de aardbevingsschade in Groningen.

Niet insteken op sanering maar innovatie

Bij het stikstofbeleid moet niet worden ingestoken op sanering, maar op innovatie. “Zo bereiken we natuurwinst met behoud van een vitaal platteland.” De initiatiefnemers benadrukken dat niet alleen boeren, maar ook industrie en het verkeer een bijdrage moeten leveren aan de stikstofreductie.

De campagne is gericht op burgers, maar rekent nadrukkelijk ook op inzet en bijval van boeren. In een bericht aan ‘beste burgers van Nederland’ staat: “Wil je nog van eerlijk Nederlands eten genieten in 2030? Dan moeten we er samen voor zorgen dat onze boeren blijven. De boeren willen graag mét de overheid stikstof en klimaatverandering aanpakken. Daar is overleg en tijd voor nodig. Doen we dit niet, dan wordt jullie eten met uitsterven bedreigd.”

Kieswijzer voor verkiezingen Provinciale Staten

Volgens de initiatiefnemers leidt het stikstof- en klimaatbeleid ertoe dat de kostprijs “fors omhoog” gaat. “Daardoor kunnen onze boeren niet meer concurreren met boeren uit andere landen.”

De campagne ‘Geef Boeren Toekomst’ loopt in elk geval tot de verkiezingen voor Provinciale Staten (15 maart). Op de website komt een kieswijzer zodra de partijprogramma’s per provincie bekend zijn.

Sympathisanten kunnen zelf bijdragen aan de campagne door posters te downloaden en op te hangen of te gebruiken in sociale media.

De initiatiefnemers doen geen poging neutraal of objectief te blijven. Boodschappers hebben vaak een eigen agenda, stellen ze. “Logisch dat het dan afhankelijk is van de boodschapper hoe het verhaal wordt gebracht. Dat geldt uiteraard ook voor dit initiatief.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer