Candel: gericht GLB-beleid, boer compenseren

Jeroen Candel. - Foto: Koos Groenewold
Jeroen Candel. - Foto: Koos Groenewold

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet gericht worden ingezet voor klimaat, natuur en waterkwaliteit, zegt de Wageningse bestuurskundige Jeroen Candel.

De Wageninger is een van de deskundigen die dinsdag 6 juli in een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer zijn visie zal geven.

Candel bepleit een gerichte nationale aanpak waarbij het Europees geld mede wordt gebruikt om nationale opgaven te realiseren, zoals in het stikstofbeleid, het klimaatbeleid en de verbetering van biodiversiteit en waterkwaliteit. “Uitsmeren van het GLB-budget over alle boeren voor alle doelen lijkt sympathiek, maar levert voor klimaat, milieu en biodiversiteit niets op”, stelt Candel.

Bufferzones instellen

De bestuurskundige adviseert om bufferzones rond Natura 2000 gebieden en peilverhoging in veenweidegebieden te realiseren en boeren daarvoor volledig te compenseren. De Europese regelgeving biedt daarvoor de ruimte, zegt Candel.

Het huidig landbouwbeleid schiet tekort in de EU en dat komt mede door de manier waarop het beleid tot stand komt. Er is nog steeds een sterke verwevenheid tussen de agrarische belangenbehartiging en de wetgevende en de uitvoerende macht, vindt Candel. “Nederland is hier geen uitzondering op. Op Europees niveau uit dit zich onder andere door geprivilegieerde toegang van koepelorganisatie Copa-Cogeca tot informele bijeenkomsten van de Raad van Ministers. Een deel van het Europese landbouwbudget komt bovendien terecht bij politiek machtsdragers zelf (…) en werkt zo zelfverrijking in de hand.”

Maatschappelijk belang

Candel zegt dat het niet verwonderlijk is dat lidstaten echte hervormingen blijven traineren. Het zou het beleid ten goede komen als niet het eigen belang maar het maatschappelijk publieke belang en de geldende juridische kaders de boventoon zou voeren, vindt Candel.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer