Carrièreswitch voor de boer?

Pierik
Cor Pierik Landbouweconoom en veehouder
Foto: Canva
Foto: Canva

Met het produceren en vermarkten van voedsel wordt veel geld verdiend. Dit zal een belangrijke pijler blijven onder de meeste landbouwbedrijven.

Toch is de rol van de boer als voedselproducent aan het veranderen. Steeds vaker zoeken boeren het directe contact met de consument en houden ze zo meer grip op de marges. Voor een beperkt aantal boeren is dit een transitie die helpt om de boerderij toekomstbestendig te maken. Daarnaast is het ook nuttig om consumenten op de boerderij te laten meekijken. Hierdoor zal het besef groeien dat er heel wat komt kijken, voordat voedsel gereed is voor consumptie. Voedsel produceer je lang niet altijd onder ideale (weers)omstandigheden, maar ook als het ‘stormt’. Dit zal bijdragen aan een scherper beeld van de waarde van voedsel en uiteindelijk resulteren in minder voedselverspilling.

Er liggen nog tal van andere dossiers op tafel waar de boer een deel van de oplossing kan leveren

Naast voedselproducent is de boer ook beheerder van het landschap. Daarnaast liggen er nog tal van andere dossiers op tafel waar de boer een deel van de oplossing kan leveren. Zo kan de landbouw bijdragen aan bijvoorbeeld de verbetering van de biodiversiteit, het bereiken van de klimaatdoelen, het vergroten van de waterretentie, het tegengaan van de bodemdaling, het oplossen van het stikstofprobleem en het bouwen van nieuwe woonwijken.

Alle belangen meewegen

Het zijn allemaal stevige dossiers die schreeuwen om ‘kaders’ vanuit Den Haag (een ministerie voor de Leefomgeving) en waar de oplossingen het beste in de regio kunnen worden bedacht door de plattelandbewoners, bedrijven en de gebiedspartijen. Oplossingen waar natuur- en landbouwbelang, waar ecologische en economische belangen worden meegewogen.

Dat het aan deze gesprektafels soms schuurt en botst is logisch. Daarom is het goed om af en toe over onze eigen schaduw heen te springen. Daarom is het goed te snappen dat er meer belangen een rol spelen. Dan is er echt iets te bereiken. Dit betekent dat het standpunt ‘we doen het net zo als vorig jaar, want toen ging het ook goed’, van tafel moet.

‘Branchevreemde’ activiteiten

Als we ons boerenbedrijf toekomstbestendig willen houden, moeten we open staan voor veranderingen. Volgens mij zijn veel boeren hier best toe bereid, ze hebben immers in het verleden bewezen buitengewoon innovatief te zijn. Toch ligt er nu een extra grote uitdaging. Er zullen nu immers soms stappen moeten volgen naar ‘branchevreemde’ activiteiten. In het verdienmodel van de toekomst zal het ‘beheren’ aan betekenis winnen ten opzichte van het ‘produceren’. Voor sommigen toch een soort carrièreswitch.

Pierik
Cor Pierik Landbouweconoom en veehouder
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.