CBb: ‘Muizenperceel’ ten onrechte niet meegeteld

01-04-2020 | |
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat Mestverwerking Fryslân artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet heeft overtreden. - Foto: ANP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat Mestverwerking Fryslân artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet heeft overtreden. - Foto: ANP

Een melkveehouder krijgt er ruim 300 kilo fosfaatrechten bij, blijkt uit een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Het College is van mening dat RVO.nl ten onrechte een perceel grond met muizenschade niet heeft meegeteld bij het vaststellen van de fosfaatrechten van de melkveehouder. In de winter 2014/2015 werd de melkveehouder getroffen door een muizenplaag, waardoor delen van het grasland schade hebben opgelopen.

Vrijstelling van de 80%-graslandeis

De melkveehouder heeft op 25 mei 2015 in verband daarmee vrijstelling verkregen van de 80%-graslandeis. Die vrijstelling heeft de melkveehouder aangegrepen om een door de muizen aangetast perceel van 6,77 hectare (het muizenperceel) met mais te betelen. Deze grond is vervolgens in de Gecombineerde Opgave 2015 opgegeven als bouwland.

RVO.nl stelde in 2015 het fosfaatrecht vast op 7.009 kilo. Volgens de veehouder is hierbij het muizenperceel ten onrechte niet meegeteld, omdat RVO.nl het als bouwland beschouwd, daardoor is bovendien zijn de generieke korting te hoog vastgesteld.

Muizenperceel als maisland opgegeven

RVO.nl stelt dat de veehouder in de Gecombineerde Opgave 2015 het muizenperceel als maisland (bouwland) heeft opgegeven, daarom telt het niet mee voor de fosfaatrechten. Uit op 24 mei 2015 genomen luchtfoto’s blijkt dat het muizenperceel toen niet meer als grasland in gebruik was, aldus RVO.nl.

Volgens het CBb is het aannemelijk dat de veehouder na 25 mei 2015 het muizenperceel met mais heeft ingezaaid. CBb: ‘Het ligt namelijk voor de hand dat appellante (melkveehouder, red.) met het inzaaien van het muizenperceel als maisland heeft gewacht tot na de publicatie van de vrijstelling om haar subsidie of betalingsrechten voor dit perceel niet op het spel te zetten’.

Muizenperceel moet als grasland gezien worden

Dat de boer vervolgens bij de Gecombineerde Opgave 2015 op 15 juni 2015 het muizenperceel opgeeft als bouwland, vindt het CBb niet vreemd. Voor de subsidiëring maakte het na 25 mei 2015 voor de veehouder geen verschil of het muizenperceel als grasland of bouwland wordt opgegeven.

Het CBb vindt daarom dat het muizenperceel als grasland gezien moet worden en bepaalt de fosfaatrechten voor het melkveebedrijf op 7.348 kilo.

Beukema
Eric Beukema Redacteur


Beheer