CBb: onduidelijkheid RVO.nl levert meer fosfaat op

26-05-2020 | |
Foto: Van Assendelft Fotografie
Foto: Van Assendelft Fotografie

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geeft in een recente uitspraak RVO.nl en daarmee het ministerie van Landbouw een stevige veeg uit de pan.

Het geen enkel inzicht bieden in waarom de oppervlakte van 91 percelen kleiner is vastgesteld dan hetgeen de boer heeft opgegeven in zijn Gecombineerde opgave, kan absoluut niet. Het CBb stelt daarom de hectares zelf naar boven bij.

De betreffende boer, die een bedrijf heeft in een veenweidegebied, had zijn Gecombineerde opgave voor 2015 een landbouwareaal opgegeven van 104,77 hectare, verdeeld over 105 percelen. Het gaat daarbij om 8 maïspercelen (van totaal 18,27 hectare) en 97 percelen grasland (met een oppervlakte van 86,5 hectare).

Beroepszaak

RVO.nl had vervolgens het fosfaatrecht van appellante vastgesteld op 9.057 kilo en daarbij een generieke korting van 8,3% toegepast (819,71 kilo) omdat appellante niet grondgebonden is. RVO.nl was daarbij uitgegaan van een oppervlakte van 102,92 hectare aan landbouwgrond. Pas tijdens de beroepszaak kwam RVO.nl met een – in de ogen van het CBb afdoende – verklaring voor de verlaging van 10 percelen. Maar voor de verlaging van de andere 81 percelen ten opzicht van de opgave van de boer bleef RVO.nl het antwoord schuldig.

CBb: geen begrip voor handelswijze RVO.nl

Het CBb toont geen enkel begrip voor die onduidelijke handelswijze van RVO.nl. De boer heeft een belang bij duidelijkheid over het haar toekomende fosfaatrecht, stelt het CBb in de uitspraak. CBb: “Dat fosfaatrecht geldt vanaf 1 januari 2018 en inmiddels zijn wij ruim twee jaar verder.”

Omdat het gaat over een zaak van vijf jaar geleden denkt het CBb dat het hoogst twijfelachtig is dat overtuigend bewijs over dat werkelijk grondoppervlak nog valt te leveren. Daarom besluit het CBb zelf de omvang van landbouwgrond en daaruit voortvloeiende fosfaatruimte vast te stellen op in totaal 104,45 hectare (18,26 hectare bouwland en 86,19 hectare grasland). De fosfaatruimte voor boer wordt verhoogd met bijna 100 kilo en komt op 9.155 kilo.

Beukema
Eric Beukema Redacteur


Beheer