CBb: Twee peildata mogelijk bij knelgevallenregeling

Het is mogelijk om voor verschillende diercategorieën andere peildata te hanteren.

De knelgevallenregeling in de Meststoffenwet biedt die optie, dat bevestigt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een recente uitspraak.

Uierproblemen bij melkvee

In deze zaak gaat het om een melkveehouder die vanaf april 2014 te maken had met uierproblemen onder zijn melkvee. Daarom had hij op de peildatum van 2 juli 2015 geen 130 melkkoeien staan, maar 119 melkkoeien en 88 stuks jongvee. Omdat partijen het er over eens waren dat het mindere aantal dieren een gevolg was van de uierproblemen werd een alternatieve peildatum bepaald op 9 januari 2014. Op die datum had de boer 130 melkkoeien en 82 stuks jongvee, op basis daarvan bepaalde RVO de fosfaatrechten op 6.576 kg.

Knelgevallenregeling niet goed toegepast

De melkveehouder is het hier niet mee eens, hij wil dat de peildatum voor het jongvee op 2 juli 2015 blijft staan, daarmee zou hij op totaal 6.662 kg fosfaatrecht uitkomen. Het CBb is van mening dat RVO door het ook naar voren halen van de peildatum voor jongvee de knelgevallenregeling niet goed toepast, zoals deze staat in artikel 23, zesde lid van de Meststoffenwet. Door niet meer dan noodzakelijk af te wijken van de peildatum van 2 juli 2015 wordt de uitzonderlijke situatie het meest recht gedaan, aldus het CBb.

Gevaar van dubbeltelling

Het argument van RVO dat het aantal stuks jongvee dan theoretisch zou zijn, veegt het CBb van tafel: “De berekening is immers gestoeld op het daadwerkelijk aantal stuks jongvee”. Ook het gevaar van dubbeltelling wuift het CBb weg. “Een melkkoe op 9 januari 2014 kan immers niet tot het jongvee behoren op 2 juli 2015”, stelt het CBb vast in de uitspraak.

Rvo zal de fosfaatrechten moeten verhogen naar 6.662 kg, zoals de melkveehouder zelf al berekend had.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.