CBL en FNLI alsnog in gesprek met Remkes

22-09-2022 | |
Bemiddelaar Johan Remkes na afloop van een overleg met over het stikstofbeleid. - Foto: ANP
Bemiddelaar Johan Remkes na afloop van een overleg met over het stikstofbeleid. - Foto: ANP

Supermarktkoepel CBL en levensmiddelenfabrikantenorganisatie FNLI hebben afgelopen maandag alsnog een gesprek gehad met Johan Remkes over hun rol in verduurzaming van landbouw en een beter verdienmodel voor boeren.

Ook drie ministers namen deel aan het gesprek: Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat).

Het CBL nam eerder deze zomer een uitnodiging om met Remkes in gesprek te gaan niet aan. De brancheorganisatie vond toen dat de levensmiddelenketen te beperkt vertegenwoordigd zou zijn. Ook zei de supermarktorganisatie dat het kabinet eerst weer in gesprek moest met boerenorganisaties.

Bijdrage ketenpartijen aan beter verdienmodel boeren

Remkes en het kabinet uitten daar destijds hun ongenoegen over. Het kabinet wil dat de ketenpartijen ‘niet-vrijblijvend’ bijdragen aan een beter verdienmodel van boeren. Zelfs in de Troonrede benoemde koning Willem-Alexander deze week nog specifiek dat ook banken, veevoerfabrikanten, supermarkten en consumenten een eigen verantwoordelijkheid hebben in de aanpak van het stikstofprobleem.

Volgens CBL-directeur Marc Jansen heeft het CBL eind van de zomer zelf aangegeven bij Remkes alsnog graag in gesprek te willen, maar dan graag met de levensmiddelenfabrikanten erbij. Zowel CBL als FNLI hebben het gesprek als ‘goed’ en ‘open’ ervaren.

Je kunt niet de commerciële verantwoordelijkheid nemen over leveranciers die niet aan jou leveren

Het CBL laat weten nogmaals aangegeven te hebben wat de rol en positie van de supermarkten zijn. De supermarkten benadrukken samen te werken met individuele boeren in eigen ketens. “Je kunt niet de commerciële verantwoordelijkheid nemen over leveranciers die niet aan jou leveren”, aldus Jansen. “Zo’n 25% van de Nederlandse productie wordt afgezet via Nederlandse supermarkten.”

Volgens Jansen is die boodschap soms ongemakkelijk, maar begrepen de ministers die naar zijn beleving zeer goed. “We hebben aangegeven beslist een rol te willen spelen in de verduurzaming, ook als het gaat om stikstof. Tegelijk moeten we ook accepteren dat die trajecten best lang duren.”

Internationale markt

Het FNLI laat weten met name nadruk gelegd te hebben op de sterk internationale markt waarin voedingsmiddelenbedrijven opereren, het belang van maatwerk voor de zeer diverse agroketen, en dat volop ingezet zou moeten worden op innovatie.

De woordvoerder van Johan Remkes wil inhoudelijk niets melden over het gesprek tussen bewindslieden en vertegenwoordigers van de supermarkten en de levensmiddelenindustrie. “Ik bevestig alleen dat het gesprek heeft plaats gehad.” Hij zegt dat de weerslag van het gesprek zal terugkomen in het eindverslag van gespreksleider Remkes. Hij kan nog geen datum noemen waarop dat verslag klaar is. Remkes heeft aangekondigd in het verslag ook aandacht te besteden aan het perspectief voor de agrarische sector.

Wettelijke maatregelen bijdrage supermarkten

Ook de woordvoerder van minister Carola Schouten (LNV) kan inhoudelijk geen mededelingen over het gesprek doen. Het kabinet blijft erbij dat er met onder andere de supermarkten ‘niet-vrijblijvende afspraken’ zullen worden gemaakt over de bijdrage van de keten aan het verdienvermogen van de primaire sector. Dat zal zo nodig met wettelijke maatregelen worden afgedwongen, is ook in de begrotingsstukken nog eens herhaald.

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur


Beheer