CBL laat FDF wachten op oordeel Farmer Friendly

09-12-2020 | |
Het CBL nam het plan voor het Farmer Friendly-keurmerk op actiedag 17 november in ontvangst achter gesloten deuren. Foto: ANP
Het CBL nam het plan voor het Farmer Friendly-keurmerk op actiedag 17 november in ontvangst achter gesloten deuren. Foto: ANP

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) geeft voorlopig geen inhoudelijke reactie op het plan ‘Farmer Friendly’ van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF), waardoor de ontwikkeling van het plan stilligt.

Het lot van het plan voor het Farmer Friendly-keurmerk ligt in handen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Het CBL nam het plan op actiedag 17 november in ontvangst achter gesloten deuren. De supermarktkoepel wil het plan met de leden bespreken en dan een inhoudelijk oordeel geven. Individuele supermarkten gaan ook niet in op de plannen voor het Farmer Friendly-keurmerk. Desgevraagd verwijzen woordvoerders van Albert Heijn en Jumbo naar het CBL.

€ 1,2 miljard voor boeren

FDF heeft minder geduld, volgens Mark van den Oever hebben boeren hard een verbetering van het inkomen nodig en is het Farmer Friendly een goede oplossing. De deadline is 10 december, wat FDF betref. Het plan zelf is volgens initiatiefnemer Jos Ubels, vice-voorzitter van FDF, eenvoudig: supermarkten kunnen het een keurmerk ‘Farmer Friendly’ aanvragen. In ruil daarvoor dragen ze 3% van hun omzet af aan een op te richten coöperatie. De jaaromzet van de gehele supermarktbranche was vorig jaar zo’n € 40 miljard. Als alle supermarkten mee zouden doen, heeft de coöperatie op jaarbasis zo’n € 1,2 miljard te verdelen. Voorzitter Mark van den Oever verwacht dat bedrijven dan zo’n € 20.000 tot € 25.000 per jaar ontvangen, bovenop het normale bedrijfsinkomen.

Draagvlak onder belangenbehartiger

Eerder ging de supermarktkoepel ook al met FDF in conclaaf over het plan. Het verzoek van de supers was toen aan FDF om onder andere te zoeken naar breder draagvlak voor het plan. In aanloop naar de actiedag in Leidschendam maakte FDF een lijstje met boerenbelangenclubs bekend die het keurmerk onderschrijven. Over de deelname van LTO is nog gesteggel. LTO zegt interesse te hebben in het plan, maar conformeert zich er nog niet aan. Van den Oever is daar kritisch op in een vlog. Hij hekelt dat LTO met CBL in gesprek gaat, zonder FDF. “Het is tijd voor LTO om te kiezen: gaan ze voor de boeren en gaan ze achter Farmer Friendly staan, of kiezen ze voor het eeuwige polderen?”

LTO Nederland laat weten dat hun nieuwe voorzitter Sjaak van der Tak niet onderhandelt over initiatieven van anderen, zoals FDF. “Dat is aan desbetreffende organisaties zelf. Van der Tak heeft Marc Jansen en Mark van den Oever dringend aangeraden met elkaar in gesprek te gaan.”

FDF heeft het plan ook voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt, in verband met regels rondom eventuele oneerlijke concurrentie of prijsafspraken. Ook de ACM zegt pas een oordeel over het plan te kunnen geven, als het CBL een waardeoordeel publiceert.

Mark van den Oever wil dat dit oordeel snel komt. “De vraag is, gaan ze voor de deadline reageren en werken ze mee aan een beter verdienmodel voor de boer? En wat ons betreft is geen antwoord ook een antwoord.” Wat de consequenties van het verstrijken van de deadline zijn, gaat van en Oever niet op in, maar in de appgroepen wordt alweer stemming gepeild voor acties.

van RooijenBeheer